Дипломатична академія України - мистецтво долати кордони

news-1

Про Академію

Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ – сучасний навчально-науковий заклад з професійного навчання і підвищення рівня професійної компетентності фахівців у сфері міжнародних відносин.

lectures

Навчальний процес

Реалізація основних завдань Академії забезпечується шляхом функціонування 5 кафедр, де працюють висококвалiфiковані фахівці, серед яких академіки, професори, доценти, відомі дипломати та юристи-практики. Загалом професорсько-викладацький склад налічує 69 осіб.


121-jpg

Наукова діяльність

Наукова робота в Академії здійснюється за кількома напрямками: проведення науково-дослідних робіт у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії, підготовка наукових видань та публікацій, організація конференцій і семінарів, наукове керівництво й підготовка наукових кадрів у аспірантурі та докторантурі.

DSC_0674(1)

Міжнародна діяльність

Головною метою діяльності Дипломатичної академії України у сфері міжнародних зв’язків є встановлення та розвиток взаємовигідного спiвробiтництва з профільними навчальними закладами та науковими центрами зарубіжних країн. На сьогоднішній день Академія співпрацює з майже 50 закордонними й українськими навчальними закладами та дослідними центрами.


training

Підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби – окремий структурний підрозділ Дипломатичної академії України – надає можливість здійснення підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби МЗС України за професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів.

news-4

Зміст і завдання реорганізації Дипломатичної академії України при МЗС України

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 920 «Про реорганізацію Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України» передбачено її перетворення у Державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ».


contacts-1

Контакти

Адреса та телефони Дипломатичної академії України

library

Наукова бібліотека Дипломатичної академії України при МЗС України

Наукова бібліотека є інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом Академії. Бібліотека забезпечує доступ, збереження і використання основних інформаційних ресурсів, які задовольняють наукові та навчальні потреби слухачів, аспірантів, докторантів, професорсько-викладацького складу, працівників структурних підрозділів Академії та Центру підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби.
Відео-презентація бібліотеки.


main_photo