Кафедра дипломатичної та консульської служби

Завідувач кафедри – ЖАЛОБА Ігор Володимирович, професор, доктор історичних наук. Кафедра дипломатичної та консульської служби, що була заснована у квітні 2007 року і розпочала своє функціонування з 01 вересня 2007 року, є базовим структурним підрозділом Дипломатичної академії України при МЗС України. На різних етапах діяльності кафедри її організаторами, керівниками і співробітниками були відомі вчені, дипломати, політики, у тому числі Б.І. Гуменюк, П.Д. Сардачук, Н.Г. Подаляк, В.Я. Маштабей. Наукові розробки кафедри спрямовано на проблеми основних тенденцій та напрямів реформування дипломатичної та консульської служби України, науковці здійснюють компаративний аналіз дипломатичної служби іноземних держав, досліджують моделі підготовки дипломатичних кадрів у провідних державах світу, історичні аспекти становлення дипломатичної та консульської служби України та зарубіжних держав. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 26 осіб, у тому числі 4 доктори наук і 17 кандидатів наук. До читання окремих оглядових та ознайомчих лекцій, проведення тематичних круглих столів, зустрічей зі студентами кафедра залучає керівників і відповідальних працівників МЗС України, послів України і іноземних держав, співробітників представництв міжнародних організацій в Україні, провідних науковців та викладачів вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів.

DSC_2673

Жалоба Ігор Володимирович

Доктор історичних наук, професор

Сфера наукових інтересів охоплює дослідження з історії міжнародних відносин, історії комунікацій та транспорту, історії Габсбурзької монархії, її дипломатичної та консульської служби.

civatyj

Ціватий Вячеслав Григорович

Доцент, кандидат історичних наук

Перший проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Дипломатичної академії при МЗС України.

vedeneev

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович

Доктор історичних наук, професор

Викладає курс «Історія української дипломатичної служби», здійснює наукове керівництво підготовкою магістерських та кандидатських робіт.

elenskyj

Єленський Віктор Євгенович

Доктор філософських наук

Викладає курс «Релігія і дипломатія», здійснює наукове керівництво підготовкою магістерських та кандидатських робіт.

makaruha

Макаруха Зоряна Мар’янівна

Доктор юридичних наук, старший викладач

Викладає «Дипломатію і право Європейського Союзу». Другий секретар відділу аналізу та прогнозування Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України (2011-2012 рр.).

bessonova

Бессонова Марина Миколаївна

Доцент, кандидат історичних наук

Викладає «Дипломатію іноземних держав».

zlenko

Зленко Анатолій Максимович

Кандидат політичних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України, перший Міністр закордонних справ України

Викладає курс «Політика і дипломатія». Автор 100 праць на міжнародну тематику.

Cvetkov

Цвєтков Олександр Глібович

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Викладає курси «Дипломатичний протокол та етикет», «Мистецтво кулуарної дипломатії», «Західна Європа і Північна Америка».

kovtun

Ковтун Олена Юріївна

Кандидат політичних наук, старший викладач

Викладає «Дипломатичний протокол та етикет». Сфера наукових інтересів: інтеграційні процеси на пострадянському просторі, теорія та практика міжнародних організацій.

kolisnichenko-bratun

Колесніченко-Братунь Наталя Ростиславівна

Доцент, кандидат філологічних наук

Викладає дисципліни «Культура міжнародних відносин», «Диппредставництва України і діаспора».

kochubey

Кочубей Юрій Миколайович

Доцент, кандидат філологічних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України

Забезпечує викладання курсу «Техніка ведення переговорів», здійснює наукове керівництво підготовкою магістерських робіт.

maydan

Майдан Іван Григорович

Доцент, кандидат історичних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України

Забезпечує викладання курсу «Дипломатична і консульська служба», здійснює наукове керівництво підготовкою магістерських та кандидатських робіт. Автор та співавтор близько 50 друкованих праць.

malshyna-k-v

Мальшина Катерина Володимирівна

Доцент, кандидат історичних наук

Викладає курс «Дипломатія та етнокультура».

melnyk

Мельник Світлана Олександрівна

Кандидат юридичних наук, старший викладач

Викладає курс «Миротворчість і превентивна дипломатія».

popyk-s-d

Попик Сергій Дмитрович

Доцент, кандидат історичних наук

Викладає курс «Практична дипломатія». Заступник директора Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

shpakovsky

Шпаковски Любов Володимирівна

Доцент, кандидат історичних наук

Забезпечує викладання дисциплін: «Культура міжнародних відносин», «Методологія та організація наукових досліджень.

image002

Денисова Ольга Іванівна

Старший викладач

Забезпечує викладання дисципліни «Основи риторики й ораторське мистецтво дипломата».

lukach

Лукач Ілона Бейлівна

Викладач

Забезпечує викладання нормативних курсів, «Компаративна історія, теорія і практика дипломатії».

rudenko-v-s

Руденко Валентина Степанівна

Викладач

Викладає курс «Інформаційне забезпечення зовнішньої політики України»

seda-i-m

Сєда Ірина Миколаївна

Старший лаборант


Кафедра дипломатичної та консульської служби і забезпечує викладання фахових дисциплін нормативного і варіативного циклу спеціальності 8.18010006 – Зовнішня політика – та проведення спеціалізації – Дипломатична і консульська служба. Нормативний цикл складають навчальні дисципліни, зміст яких розкриває сутність дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету, специфіку роботи дипломата, дипломатичної практики держав світу. Дисципліни спеціалізації стосуються вузлових питань організації й діяльності сучасної дипломатичної та консульської служби.

Нормативно-варіативний цикл дисциплін Дисципліни спеціалізації
 • Дипломатична і консульська служба
 • Компаративна історія, теорія і практика дипломатії
 • Дипломатія іноземних держав
 • Дипломатичний протокол і етикет
 • Організація роботи дипломатичного представництва
 • Техніка ведення переговорів
 • Світова дипломатія
 • Історія української дипломатичної служби
 • Психологічний тренінг дипломата
 • Політична комунікація
 • Теорія ефективної комунікації
 • Безпека діяльності дипломата
 • Риторика і ораторське мистецтво
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Культура міжнародних відносин
 • Релігія і дипломатія
 • Політика і дипломатія
 • Практика консульської роботи
 • Дипломатичні представництва України і діаспора
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення в дипломатичній діяльності
 • Мистецтво кулуарної дипломатії
 • Дипломатія та етнокультурна
 • Ділова культура дипломата
 • Інформаційне забезпечення зовнішньої політики України

Викладачі кафедри розробляють авторські лекційні курси з провідних навчальних дисциплін, а також втілюють у навчальний процес оригінальні авторські підходи і розробки з фундаментальних і спеціальних навчальних дисциплін. З метою поглиблення і розширення фахових знань та підготовки висококваліфікованих фахівців, у тому числі професійних дипломатів та практичних робітників для державних, суспільних і приватних структур, що мають відношення до здійснення міжнародних зв'язків, кафедра забезпечує підготовку слухачів у рамках спеціалізації «Дипломатична і консульська служба», а також сприяє проходженню слухачами практики та стажування в МЗС України, у закордонних дипломатичних установах України. Професори і провідні доценти кафедри здійснюють керівництво аспірантами та здобувачами денної та заочної форм навчання за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

Науково-літературний доробок викладачів кафедри:

 • Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навчальний посібник. – К., 1998.
 • Сардачук П.Д., Кулик О.П.  Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України: Навчальний посібник. – Львів, 2000.
 • Стрельський Г.В. Українська дипломатія національно-державного відродження 1917-1920 рр. в особах / За ред. В.Г. Ціватого, Л.С. Тупчієнка. – К., 2000.
 • Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба: Навчальний посібник. – К., 2001.
 • Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація  і форми роботи: Навчальний посібник. – К., 2001.
 • Зленко А.М. Політика і дипломатія. Україна в процесі динамічних геополітичних змін: Монографія. – Київ-Харків, 2003.
 • Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Слово правди про Україну: міжнародна інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр.: Монографія. – К.: К.І.С., 2004.
 • Жалоба І.В. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чверті XVIII – 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів сполучення). – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004.
 • Сардачук П.Д., Сагайдак О.П. Україна у двосторонніх міжнародних відносинах (кінець ХХ – початок ХХІ століть): Навчально-довідковий посібник. – К., 2005.
 • Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 роки: Монографія. – К.: К.І.С., 2006.
 • Кулінич М.А., Руденко Г.М. Стислий український дипломатичний довідник. – К., 2006.
 • Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навчальний посібник. – К.,2007.
 • Вєдєнєєв Д.В. Дипломатична служба Української держави 1917-1923 роки: Навчальний посібник. – К., 2007.
 • Подаляк Н.Г. Всесвітня історія. Історія Середніх віків: Підручник. – К.: Генеза, 2007.
 • Зленко А.М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України: Підручник. – К., 2008.
 • Вєдєнєєв Д.В. Задзеркалля історії: Нариси минулого спеціальних служб. – К.: К.І.С., 2008.
 • Жалоба І.В., Никифорак М. Урядування та економіка Буковини (австрійський період). – Чернівці: Зелена Буковина, 2008.
 • Корсунський С.В. Енергетична дипломатія: Навчальний посібник. – К., 2008.
 • Подаляк Н.Г. Всесвітня історія. Новий час. Кінець XV – XVIII ст.: Підручник. – К.: Генеза, 2008.
 • Сардачук П.Д., Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: Навчальний посібник.– 2-ге вид. – К., 2008.
 • Хоменко Г.Д. Основи миротворчості: Навчальний посібник. – К.: ДЕМІД, 2008.
 • Вєдєнєєв Д.В. Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави 1917-1923 рр.: Навчальний посібник. – К., 2009.
 • Подаляк  Н.Г. Могутня Ганза: комерційний простір, міське життя і дипломатія XII-XVII століть: Монографія. – К.: Темпора, 2009.
 • Слипченко А.С. От имени страны. Заметки о дипломатии и дипломатах. – Книга 1.– К.: ООО «Задруга», 2009.
 • Слипченко А.С. Служба царская и комиссарская. Заметки о дипломатии и дипломатах. – Книга 2. – К.: ООО «Задруга», 2009.
 • Вєдєнєєв Д.В. Гострі кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та сучасність: Монографія. – К.: К.І.С., 2010.
 • Подаляк Н.Г. Всесвітня історія. Новий час. Кінець XV – XVIII ст.: Підручник (угор., пол., румун. мовами). – К., 2010.
 • Чекаленко Л.Д. Витоки української дипломатії: Навчальний посібник. – К., 2010.
 • Вєдєнєєв Д.В., Цибулькін В.В., Рожен Л.М. та ін. Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України. – К.: «Преса України», 2011.
 • Кочубей Ю.М. В.В. Дубровський (1897-1966) як сходознавець: Монографія. – К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011.
 • Слипченко А.С. «И был им всякий почёт…»: Заметки о дипломатии и дипломатах.  – Книга 3. – К.: ООО «Задруга», 2011.
 • Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): Підручник. – К.: Кондор, 2011.
 • Хайм В.-Д., Жалоба І.В. та ін. Українсько-австрійські зустрічі. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2011. (укр. і нім. мовами).
 • Денисенко А.В., та ін. Духовна дипломатія: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Г. Ціватого. – К., 2012.
 • Денисов В.Н., Макаруха З.М., Шемшученко Ю.С. Суверенітет України та її співпраця з Європейським Союзом. – К.: Інститут держави і права НАН України, 2012.
 • Антонюк Я., Баран В., Баранов В., Вєдєнєєв Д.В. Історія органів державної безпеки на Волині: документально-публіцистичне видання. – Луцьк: Ініціал, 2012.
 • Бевз Т.А., Кармазіна М.С., Вєдєнєєв Д.В., Любовець О.М. та ін. Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). – К.: ІПіЕНД, 2012.
 • Єленський В.Є. Велике повернення. Релігія в глобальній політиці і міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століть. – Львів: Видавництво УКУ, 2013.
 • Кулінич М.А., Татаренко Н.О., Ціватий В.Г., Чекаленко Л.Д. та ін. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. – К., 2013.
 • Денисенко А., Туркевич В., Шпаковськи Л. Лідер двох епох. Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва. – К.: Планет, 2013.