Кафедра регіональних систем та європейської інтеграції

Завідувач кафедри – ШЕРГІН Сергій Олександрович, професор, доктор політичних наук.

Кафедра регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України забезпечує викладання фахових дисциплін нормативного й варіативного циклу та проведення спеціалізації у галузі регіонознавства, країнознавства та євроінтеграційної політики України. Діяльність кафедри спрямовано на підготовку фахівців у галузі сучасних проблем міжнародних відносин, міжнародної безпеки, глобального та регіонального розвитку, а також отримання слухачами ґрунтовних професійних знань та вмінь застосовувати набуті знання на практиці. Використання модульно-рейтингової системи є важливим чинником вдосконалення навчального процесу відповідно до норм Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) у контексті Болонського процесу. До навчального процесу залучено керівників та відповідальних працівників апарату МЗС України, провідних фахівців-міжнародників і науковці з Національної Академії Наук України, викладачів чільних українських вищих навчальних закладів. Викладацький склад кафедри налічує 5 професорів, докторів політичних й історичних наук, 9 доцентів, кандидатів політичних й історичних наук.

Провідні теми наукових досліджень:

 • теорія і політологія міжнародних відносин;
 • європейська інтеграція; європейська безпека;
 • АТР в умовах інтеграції і глобалізації;
 • комплексне питання Близького та Середнього Сходу;
 • зовнішня політика й дипломатія країн Азії, Африки і Латинської Америки.
Шергин

ШЕРГІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доктор політичних наук, завідувач кафедри, кандидат історичних наук, професор

завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції, професор, доктор політичних наук (1992), кандидат історичних наук (1981). У 1997-2002 рр. – тимчасовий повірений, радник з політичних питань Посольства України у В’єтнамі.

ЧекаленкоЛД

Чекаленко Людмила Дмитрівна

Доктор політичних наук, професор

заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції. Проф. Чекаленко Л.Д. є розробником і викладає навчальні курси: Європейська інтеграція, Безпековий вимір європейської інтеграції, Міжнародні відносини і світова політика, Зовнішня політика України, ОБСЄ, Дипломатичний протокол тощо.

Космина

КОСМИНА ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Доктор історичних наук, професор

Доктор історичних наук, доцент, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції.

Гобоец

ГОРОБЕЦЬ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доцент, кандидат історичних наук

Автор та співавтор 26 публікацій. Основні наукові інтереси: Південна Азія. В рамках навчального курсу Дипломатичної академії викладає нормативні курси: «Основи регіонознавства та країнознавства», «Південна Азія», «Латинська Америка», «Сучасна зовнішня політика Індії».

poltorx

ПОЛТОРАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Доцент, кандидат політичних наук

Автор та співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій, 1 навчального посібника. Основні наукові інтереси: актуальні проблеми міжнародних, європейських та трансатлантичних відносин, взаємодій у трикутнику НАТО-ЄС-ОБСЄ, міжнародна миротворча діяльність, боротьба проти міжнародного тероризму; проблеми дипломатії, зовнішньополітичної служби, оборонної політики, розширення та інтеграції Європейського Союзу; проблеми міжнародної, регіональної та національної безпеки і оборони; актуальні питання розвитку відносин України з європейськими регіональними та євроатлантичними структурами безпеки.

nahaichuk01

НАГАЙЧУК ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Кандидат історичних наук, старший викладач

старший викладач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції, кандидат історичних наук (1983). Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України.

Лісова

Лісова Тетяна Сергіївна

Методист вищої категорії


Фахові дисципліни та курси

Нормативний цикл складають навчальні дисципліни, зміст яких стосується науково-теоретичних аспектів світової політики та міжнародно-політичного процесу, варіативний цикл складають дисципліни, зміст яких стосується комплексних питань геополітичного розвитку країн, що належать до основних регіонів світу:

Нормативно-варіативний цикл дисциплінкафедри:

 • політологія міжнародних відносин;
 • теорія міжнародних відносин;
 • аналіз і прогнозування зовнішньої політики;
 • основи регіонознавства і країнознавства;
 • міжнародні організації;
 • системи міжнародної безпеки;
 • Азійсько-Тихоокеанський регіон;
 • Африка й Латинська Америка.

Спеціалізацію в галузі регіонознавства, країнознавства та євроінтеграційної політики України з метою поглиблення і розширення фахових знань та набуття слухачами професійних умінь кафедра регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України організує і проводить на вибірковій основі. Предметну частинуспеціалізації складають дисципліни, вивчення яких спрямовано на вирішення специфічних завдань системи дипломатичної служби та радника органів державної влади України з актуальних питань регіональної політики та діяльності міжнародних організацій:

 • Безпековий вимір євроінтеграції;
 • Проблеми розширення та інтеграції ЄС;
 • Арабський світ і глобалізація;
 • Регіональні конфлікти на БСС;
 • Сучасна зовнішня політика Індії;
 • ООН в сучасному світі;
 • Зовнішня політика ФРН;
 • Іслам і ЗП Близького Сходу;
 • ОБСЄ в процесах регіональної інтеграції;
 • Сучасна ЗП Японії.

 Викладачі кафедри є постійними авторами публікацій з питань міжнародних відносин, зовнішньої політики та безпеки у фахових та загальноукраїнських періодичних виданнях, зокрема “Україна Дипломатична”, “Науковий вісник Дипломатичної академії України”, “Зовнішні справи”, “Актуальні питання міжнародних відносин”, “Освіта регіону”, “Трибуна” тощо.

Науково-літературний доробок викладачів кафедри:

 • “Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави” (Г. Костенко –К., 2003).
 • “Теорія міжнародних відносин” (В. Хонін – К., 2005).
 • “Сучасна глобалістика: провідні концепції та модерна практика” (В. Бебик, С. Шергін – К., 2006).
 • “Зовнішня політика України” (Л. Чекаленко. – К., 2006).
 • “Зовнішня політика України 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети” /Під ред. Г. Перепелиці (С. Шергін, Л. Чекаленко. – К., 2007).
 • “Глобалізація і сучасний міжнародний процес” (За ред. Б. Гуменюка і С. Шергіна. – К., 2009).
 • “Зовнішня політика України: від давніх часів до сьогодення” (Л. Чекаленко. – К., 2010).
 • “Витоки української дипломатії” (Л. Чекаленко. – К., 2010).