Кафедра зовнішньої політики і дипломатії

Завідувач кафедри – Чекаленко Людмила Дмитрівна, доктор політичних наук, професор

 Кафедра зовнішньої політики і дипломатії створена у вересні 2006 р. на базі кафедри зовнішньої політики і міжнародного права ДАУ для забезпечення ґрунтовного вивчення міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародного права, дипломатії, що є невід’ємною складовою підготовки фахівців для сфери зовнішніх зносин, у тому числі кадрів для зовнішньополітичної служби України. Організаторами, керівниками і співробітниками кафедри були відомі вчені, дипломати, політики, в тому числі Б.І.Гуменюк, В.А.Василенко, С.В.Віднянський, В.П.Горбулін, М.В.Кірсенко, П.Ф.Мартиненко.

Кафедра зовнішньої політики і дипломатії є базовим структурним підрозділом Дипломатичної академії України при МЗС України і здійснює навчально-методичну, наукову, науково-дослідну діяльність за напрямом підготовки магістрів зовнішньої політики. Спеціалізація кафедри – Зовнішня політика і національна безпека України.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над розробкою проблем теорії та практики зовнішньої політики і дипломатії, політичних і правових аспектів забезпечення зовнішньої політики України, історії української дипломатії, діяльності міжнародних організацій і участі в них України. Науково-дослідна кафедральна тема «Актуальні проблеми теорії та практики зовнішньої політики і дипломатії» (затверджена на засіданні кафедри 03.09.2012, протокол № 1).

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 15 осіб, у тому числі 7 докторів наук і 8 кандидатів наук. До читання окремих оглядових та ознайомчих лекцій, проведення тематичних круглих столів, зустрічей зі студентами кафедра залучає представників Міністерства закордонних справ України, послів України і зарубіжних країн, співробітників представництв міжнародних організацій в Україні, відомих науковців, політиків, народних депутатів.

Чекаленко

ЧЕКАЛЕНКО ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА

Доктор політичних наук, завідувач кафедри, кандидат історичних наук, професор

Завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України доктор політичних наук, професор.

Троян

Троян Сергій Станіславович

Доктор історичних наук, професор

Сфера наукових інтересів охоплює дослідження в галузі історії міжнародних відносин, історії Німеччини, порівняльних політичних систем, теорії та методології науки.

Бабенко А.Г.

Бабенко Олексій Георгійович

Кандидат політичних наук, старший викладач

Займається дослідженням міграційних процесів у сучасному світі, а також проблемами боротьби з міжнародним тероризмом.

В-днянськийX

Віднянський Степан Васильович

Доктор історичних наук, професор

Завідувач відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАН України, заслужений діяч науки і техніки України (2001 р.), з 2003 – проф. Дипломатичної академії України при МЗС України.

ВасиленкоX

Василенко Володимир Андрійович

Доктор юридичних наук, професор

Заслужений юрист України. Є визнаним фахівцем у галузі міжнародного права, Радником Департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України, Надзвичайним і Повноважним послом України, Представником України в Раді ООН з прав людини (з 2006), Уповноваженим України у Міжнародному Суді ООН у справі між Румунією та Україною щодо делімітації морських просторів у Чорному морі.

Васильев Оx

Васильєв Олександр Аркадійович

Викладач, доктор технічних наук у галузі енергетики

Головний науковий співробітник відділу зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України з 2005 року.

govkva

Жовква Ігор Іванович

Доцент, кандидат політичних наук

Фахівець в галузі аналізу процесу прийняття зовнішньополітичних рішень і дослідження проблематики стратегічного партнерства в зовнішній політиці України. Автор низки наукових статей, навчальних посібників і монографій з відзначеної тематики.

golovko

Головко Микола Леонтійович

Доктор історичних наук, професор

За особистий внесок у розвиток національної освіти України та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений знаком "Відмінник освіти України", грамотою Президента України, знаком Федерації професійних спілок України "Профспілкова відзнака".

gorbulin

Горбулін Володимир Павлович

Академік НАН України, доктор технічних наук

Учений у галузі інформаційних технологій і стратегічної безпеки, державний діяч. Організатор (1992 р.) і перший генеральний директор Національного космічного агентства України.

kirsenko

Кірсенко Михайло Володимирович

Доктор історичних наук, професор

Нагороджений відзнакою МЗС України ІІІ ступеню, м.Києва, відзнакою уряду Чеської республіки.

Поєдинок_сайтДАУx

Поєдинок Ольга Романівна

Викладач, кандидат юридичних наук

Старший юрист Української іноземної юридичної колегії. Забезпечує викладання дисциплін міжнародно-правового циклу і керівництво магістерськими роботами.

Власов

Власов Сергій Миколайович

Викладач, кандидат історичних наук

Власов Сергій Миколайович, старший викладач, кандидат історичних наук. Коло наукових інтересів – стратегічне планування у зовнішньої політиці; співвідношення інтересів держави і етносу у зовнішньої та міжнародної політиці."

Деркач

Деркач Ольга Дмитрівна

Старший лаборант

Деркач Ольга Дмитрівна, старший лаботрант кафедри зовнішньої політики та дипломатії Дипломатичної академії України

Кафедра забезпечує викладання фахових дисциплін нормативного й варіативного циклу. Нормативний цикл складають навчальні дисципліни, зміст яких висвітлює проблеми зовнішньої політики України, міжнародних відносин і міжнародного права. Дисципліни спеціалізації стосуються насамперед проблем зовнішньої політики і національної безпеки України.

Нормативний цикл дисциплінДисципліни спеціалізації
 • Зовнішня політика України
 • Міжнародні відносини
 • Національна безпека України
 • Правничі системи сучасності
 • Порівняльне конституційне право
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міграційні процеси в сучасному світі
 • Право зовнішніх зносин
 • Актуальні проблеми міжнародних відносин
 • Процес прийняття зовнішньополітичних рішень в Україні
 • Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України
 • Інформаційна безпека України
 • Енергетична дипломатія
 • Право міжнародних договорів
 • Міжнародний тероризм у сучасному світі
 • Національні трансформації в світовому цивілізаційному процесі
 • Протидія міжнародній злочинності
 • Геополітичне довкілля України

Викладачі кафедри розробляють авторські лекційні курси з провідних навчальних дисциплін, а також втілюють у навчальний процес оригінальні авторські підходи і розробки з фундаментальних і спеціальних навчальних дисциплін. Кафедра зовнішньої політики і дипломатії є базовим структурним підрозділом Дипломатичної академії України при МЗС України і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за напрямом підготовки магістрів зовнішньої політики. З метою поглиблення і розширення фахових знань та підготовки висококваліфікованих фахівців, в тому числі професійних дипломатів та практичних робітників для державних, суспільних і приватних структур, що мають відношення до здійснення міжнародних зв'язків, кафедра забезпечує підготовку слухачів у рамках спеціалізації «Зовнішня політика і національна безпека України», а також сприяє проходженню слухачами практики та стажування в МЗС України, в закордонних дипломатичних установах України. Професори і провідні доценти кафедри здійснюють керівництво аспірантами та здобувачами денної та заочної форми навчання за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Науково-літературний доробок викладачів кафедри:

Викладачі кафедри взяли участь у написанні персональних і колективних монографій:

 • Європа. Безпека. Україна. Дипломатія: параграф кол. монографії /Л.Д. Чекаленко, М.О. Васильєва / Україна дипломатична. – Випуск шістнадцятий. – К.: ГДІП, 2016.- С. 284–293, 1,3/ 0,6.
 • Україна – ЄС: засади європейського будівництва /Людмила Д. Чекаленко/ Czeskie badania nad Polska w kontekscie Europy Srodkowej i Wschodniej: Наукова монографія (англ.). – Карлов Університет, Praga, Chech Republic, 2016. – С.155-173.
 • Східне партнерство – шлях політичної асоціації та економічної інтеграції: кол. монографія / Ціватий В.Г, Чекаленко Л.Д. / Регiональнi аспекти зовнiшнiх стратегiй Америки i Європи. – К.: 2016. –1,8 др. арк.
 • Ukraina-Polska: współpraca w wymiarze bezpieczeństwa (stan obecny) /Людмила Д. Чекаленко / Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu: Наук. кол. моногр.: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Polska, Університет Любельські ім. Марії Кюрі-Скодовської, Польща, 2016.
 • Республіка Польща: кол. монографія / Л.Д. Чекаленко / Держави Європи і Україна: міжнародно-політичні виміри. – К.: ДУ «ІВІ НАН України». 2016. – в друці
 • Засади взаємовідносин України і Росії: Крим / Україна дипломатична. Випуск 15. – К.: ГДІП, 2015. – С. 409-417 (992с.).
 • Французький чинник європейської безпеки /Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти. –2015. –К.:ДАУ.– С.366-405/492 с
 • Турция: фактор безопасности /Л.Д. Чекаленко, С.О. Шергін / Турецько-українські відносини ХХІ століття: кол. монографія. – К.: Академия, 2014. – С. 312-335.
 • Роль ОБСЄ у формуванні громадянського суспільства в Україні: кол. монографія / Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою. – К.: НІСД, 2014. – С. 55-59 (192 с.)
 • Міжнародні організації як механізм захисту суверенітету: досвід України / Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях: Монографія . – К.: Центр вільної преси, 2014. – с.403-419/ 460 с.
 • Європейський Союз як актор загальносвітових процесів / Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях: Монографія . – К.: Центр вільної преси, 2014. – С. 308-322/ 460 с.
 • Зарубіжна допомога в системі безпекових пріоритетів США / Л. Д. Чекаленко, М.О. Васильєва // США і світ ХХІ століття: Наук. монографія. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – К.: Центр вільної преси, 2013. – С.406-420 (620 с
 • Україна в міжнародних безпекових організаціях /Л. Д.Чекаленко / Зовнішня політика України – 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети: Наук. кол. моногр. [За наук ред. Г.М. Перепелиці]. – К.: ВД «Стилос», 2012. – С.110-125 (384 с.)
 • European Security through a Prism of Integration / Liudmyla D. Chekalenko, PhD (Politics), Professor, Diplomatic Academy of Ukraine under the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine /Ukraine Diplomatic – 2012. № 18.: Наук. кол. моногр. – К. – 2012. – Р. 595-619.
 • Україна в європейських структурах безпеки і співробітництва /Л. Д. Чекаленко, В.Г. Ціватий / Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: Наук. кол. моногр. [За наук. ред. А. І. Кудряченка]. – К.: Фенікс, 2011. – С.534 -550 (632 с.)
 • Формування єдиного європейського простору та перспективи України / Л.Д.Чекаленко / Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: Наук. кол. моногр. [За наук. ред. А.І. Кудряченка]. – К.: Університет «Україна». – 2010. – С. 233-251 (405 с.)
 • Інституалізація простору СНД та Україна / Геополітичні трансформації в Євразії: Погляд з Києва і Сеула: наук. монографія. [За наук ред. проф. Б.І. Гуменюка]. – Київ – Сеул, Республіка Корея, 2009 – С.192–225 (399 с.)
 • Становлення системи безпеки європейської інтеграції (етапи, механізми реалізації, залучення України) /Україна дипломатична: наук. монографія. – 2009. Вип. Х. - К.: Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. – 2009. – С. 647-670
 • Formation of European Integration Security System / Ukraina Dyplomatychna. Issue X. –K., 2009. – P.616- 640
 • Українсько-польське співробітництво / Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього: наук. монографія. [За наук ред. проф. А.І. Кудряченка]. – К., 2009. – С.181-193 (544 с.)
 • Безпековий вимір євроінтеграції України / Демократичне врядування: наука, освіта, практика. – К.: НАДУ, 2009. – С.124-131 (404 с)
 • Без незалежної України не було б незалежної Польщі / Україна дипломатична. – 2009. Вип. ХV. - К.: Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. – 2009. – С. 139-146 (490 с.)
 • Місце і роль України в регіональних і глобальних системах безпеки та міжнародних організаціях / Зовнішня політика України. 2007. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. [За наук ред. проф. Г.М. Перепелиці]. – К.: Стилос. – 2008. – С.117-136.
 • Place and role of Ukraine in regional and global security systems and international organizations / Foreign policy of Ukraine – 2007. – Kyiv: Stylos Publishing House, 2008. – P.117-136.
 • Вибір України. Комо грядеши? / Україна дипломатична. Вип. ІХ. К., 2008. – С.78-92.
 • Чи сформувала Україна власну систему безпеки? / Україна у світових та регіонал. інтеграц. процесах: проблеми визначення стратегії: наук. монографія. [За наук ред. проф. Б.І. Гуменюка]. – К. : ВД "ДЕМІД", 2008. – С.200-219. (320 с.)
 • Місце і роль України в регіональних і глобальних системах безпеки та міжнародних організаціях / Зовнішня політика України. 2006. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. [За наук ред. проф. Г.М. Перепелиці]. – К.: Стилос. – 2007. – С.64 – 88. 0,7
 • Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури: Наукова монографія / Людмила Д.Чекаленко/. – К.: РНБО України. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, ДУС, 2004. - 352 с. Рецензія.: М.Ожеван. - Стратегічна панорама. – 2005. - №1.; Рецензія: День. – 2005. - 12 берез. Рецензія: Б.Парахонський. Виклики новітнього часу. – http://dlib.eastview.com/browse/doc/7969431.
 • Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України / Л.Д. Чекаленко/ Автореф. на здобуття наук. ступеня докт. політ. н. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – 36 с.
 • Place and role of Ukraine in regional and glоbal security systems and international organizations / Foreign policy of Ukraine – 2006: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities. – Kyiv, Stylos Publishing House, 2007. – P. 65-86Україна – Польща Україна – Польща: історія і сучасність. – К., 2003. – Ч. II. – С. 51–59.
 • Теоретичне підґрунтя розв’язання національного питання / Пілсудський і Україна. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С. 23 – 30.
 • Примусова міграція як засіб вирішення політичних і економічних проблем: кол. монографія / Polska po II wojnie Swiatowej. – Rzeszow. Polska. – Жешувський університет Республіка Польща – Жешув, 1998. – С. 52 – 55
 • Українсько-польські відносини в контексті сучасних інтеграційних процесів в Центрально-Східній Європі / Україна в європейських міжнародних відносинах. Зб. наук. пр. – К.: Інститут історії НАН України, 1998. – С.18 –21
 • Этнические и региональные конфликты в Евразии: Россия, Украина, Белоруссия / Прогнозирование и предупреждение конфликтов на пространстве СНГ. Кн.. 2 – М.: Весь мир, 1997. – С. 31-45 ( 352 с.).
 • Polityka narodowosciowa Ukrainy a proces ogolnoeuropejski (Національна політика України та загальноєвропейський процес): кол. монографіія / Polska – Ukraina w nowej Europie. – Warszawa, РП, 1993. – S.21 – 32 (польською мовою)
 • Українці Республіки Польща / Українці в зарубіжному світі. [За наук ред. чл..-кор. А.М. Шлєпакова]– К.: Наукова думка, 1991. – С. 79 – 88.
 • Polityczne a ekonomiczne aspekty przetworzen w Ukrainie (Суспільно-політичні та економічні аспекти перетворень в Україні): брошура. – Польською мовою. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1991. – 27 s.
 • Соціальна політика Польщі: 70-80-і рр.: брошура. – Вид-во ІСЕПЗК АН УРСР. К.: 1987. – 36 с.
 • Польська імміграція в країнах Європи та Північної Америки: брошура. – К.: ІСЕПЗК АН УРСР, 1990. – 35 с.
 • Формы общественно-политической жизни трудящихся-иммигрантов: кол. монографія / Миграция и мигранты в мире капитала. – К.: ІСЕПЗК АН УРСР, Наукова думка, 1990. – С.154 -170
 • Формування та використання трудових ресурсів у європейських соціалістичних країнах: кол. монографія. – К.: ІСЕПЗК АН УРСР, Наукова думка, 1990. – С.37-41.
 • Уроки польських криз: брошура. – К.: ІСЕПЗК АН УРСР, 1987. – 35 с.
 • Васильєва М.О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США: Монографія. – К.: Фенікс, 2011. – 175 с.
 • Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. 2 вид., доп. і перероб. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 395 с.
 • Головко М.Л. Громадські організації та рухи України в роки Другої світової війни: вітчизняна і зарубіжна історіографія. Монографія. К.: Олан, 2004. – 112 с.
 • Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939 -1945 рр. Монографія. К.: Олан, 2004. – 703 с.
 • Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. Монографія. – К. : НІСД, 2010. – 288 с
 • Жовква І.І. Зібрання договорів Україна – Європейський Союз: Колективна монографія: – К.: Юстиніан, 2010.
 • Жовква І.І. Стратегічне партнерство України. Теорія і практика. – К.: Євроатлантикінформ, 2007.
 • Засади системного аналізу безпеки складних систем: збірник наукових праць. Ін-т пробл. нац. Безпеки / За заг. ред. Горбуліна В.П. – К.: Євроатлантикінформ, 2006. – 335с.
 • Європейський Союз: економіка, політика і право: Енциклопедичний словник / редкол.: В.В.Копійка (голова), О.І.Шнирков (заст..голови), В.І.Муравйов, Смирнова К.В. та інш.: Колективна монографія. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 368 с.
 • Троян С.С. Теорія і практика німецького колоніалізму (XVI-XIX ст.): Монографія. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – 80 с.
 • Троян С.С. Концепції німецької Серединної Європи: Монографія. — К.: НМЦВО, 2005. – 196 с.
 • Троян С.С., Киридон А.М. Російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 року: історико-політологічний аналіз. Монографія. - К.-Рівне: РІС КСУ, 2009. – 80 с.
 • Троян С.С., Косяк С.М. Німецькі колоніальні товариства (друга половина ХІХ століття): монографія / Рівненський ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2008. – 60 с.
 • Троян С.С., Троян П.С. "Чи потрібні Німеччині колонії?": Постановка та еволюція колоніального питання в Німеччині (40-ві – перша половина 80-х років ХІХ ст.): монографія / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2008. – 112 c.
 • Троян С.С. Немецкая Mitteleuropa: историческая ретроспектива (немецкие планы создания Серединной Европы конца XIX – начала XX века) / С.С.Троян, В.П.Фисанов. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 96 c.

Готується до друку у 2014 році колективна монографія викладачів кафедри: «Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний та правовий аспекти».

Викладачами кафедри опубліковані підручники, навчальні посібники, зокрема:

 • Зовнішня політика України: Підручник /Л.Д. Чекаленко/ [За наук. ред. ректора Дипломатичної академії України при МЗС України М.А. Кулініча / Відп. ред. Перший проректор ДАУ при МЗС України В.Г. Ціватий]. – К.: «LAT&K», 2015. – 477 с., 8 с. іл. Рецензія: проф. Копійка В.В. Зовнішньо політична парадигма України: історія і сучасність //Зовнішні справи. 2015. №4. С.59. – http://uaforeignaffairs.com/uploads/media/ZS_04_.pdf Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник. М.А. Кулініч, Н. О.Татаренко, В. Г.Ціватий, Л.Д.Чекаленко /за концепцією та науковою редакцією проф. Л.Д.Чекаленко. – К.: ДАУ, 2013. – 628 с. Гриф МОН України 8,2
 • ОБСЄ: українське головування: навч-метод. Посібник. [Науковий редактор Перший проректор ДАУ В.Г.Ціватий]. – К.: «LAT&K», 2012. – 78 с. 3,4 Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підручник для студентів вищих навч. закл. – К.: Кондор, 2011 – 281 с. Гриф МОН України (лист № 1.4/18-Г-1695 від 12.10.07 р.) 16,8.
 • Витоки української дипломатії: Навчальний посібник д/студентів ВНЗ / Чекаленко Л.Д./, – К.: «LAT&K», 2010. – 340 с. Рекомен. МОН України, лист (№1.4,18-Г-1190 від 23.05.08 р.). Реценз: проф. Б.І. Гуменюк.
 • Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): Підручник для студентів вищих навч. закл. / Чекаленко Л.Д., Федуняк С.Г./. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010. Гриф МОН України (лист №1.4/18-Г-1695 від 12.10.07р.) 464 с. Рецензія: Фісанов В. Потрібний підручник. Рец. Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Т.23-24. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 266-267. 80% - авторські
 • Зовнішня політика України: Підручник для ВНЗ /Л.Д.Чекаленко/. – Вид-во «Либідь». – 2006. – 712 с. Рецензія: Камінський Є.Є. Підручник із зовнішньої політики України як результат багаторічної плідної праці. – Наук. вісник Дип. акад. України. – Вип. 2007 – С.236-238.
 • Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин / Словник-довідник: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2007. – 176 с. 8,4 др.арк.
 • Україна в міжнародних відносинах (1944–1996 рр.): навчальний посібник. – К.: Освіта. - 1998. – 176 с. Рецензія: проф. В. Манжола. За принципом історизму // Політика і час. – 1999. - №1. - С.67-68; рецензія: проф. М.Дмитрієнко. – Бібліотечний вісник. – 2001. - №1. - С. 51-52.
 • Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (1943-1993): навчальний посібник / Л.Д. Чекаленко, С.М. Антонюк та ін./. – К.: Хрещатик, 1994. – 103 с.
 • Троян С.С.Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ-середини ХХ ст.: Навчальний посібник / у співавторстві з Р.М.Постоловським, В.Ф.Федораком. – К.: НМЦВО, 2000. – 240 с.
 • Троян С.С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навчальний посібник. — К.: НМЦВО, 2000. – 140 с.
 • Троян С.С. Термінологічний словник з методики країнознавчих досліджень. — / у співавторстві з М.Д.Будзом. – Рівне: РІС КіСУ, 2002. – 97 с.
 • Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2003. – 266 с.
 • Троян С.С. Вступ до теорії політики: Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2005. – 250с.
 • Троян С.С.Концептуальні основи теорії політики: Навчальний посібник. / у співавторстві з Т.Ф. Герасимчук, А.М. Киридон. – Рівне: Вид. Зень О.М., 2008. – 307 с.
 • Віднянський С.В., Мартинов А.Ю., Горенко О.М., Стрикун І.С. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин. 2004-2010 рр. (Готується до видання у 2012 р. в ДАУ як навчальний посібник).
 • Головко М.Л., Андрушків Б.М., Пашник П.В. та ін. На варті закону, Конституції, прав. Навчальний посібник. Тернопіль:Підручники і посібники, 2001. – 352с.
 • Головко М.Л., Лисенко О.Є. Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. Навчальний посібник. К., Друкарня ФП України, 2002. – 311с.
 • Головко М.Л., Коляда І.А., Швець А.В. Історія України. Завдання комплексного контролю для студентів. Навчально-методичний посібник. К., АПСВ, 2005. – 168 с.
 • Головко М.Л., Осовий Г.В., Бондарчук О.О. Соціальна політика держави та роль профспілок: останнє 15-річчя. Навчальний посібник. К.,АПСВ, 2008. –100с.
 • Горбулін В.П., Качинський А.Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем. Підручник. К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 335 c.
 • Жовква І.І. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин. підручник (співавт.). – К., 2008.
 • Поєдинок О.Р., Гнатовський М. М. , Забара І. М. ,Задорожній О. В. Навчальний посібник з дисципліни „Право міжнародних договорів”.
 • Смирнова К.В. Антимонопольне право Європейського Союзу. Навчальний посібник. Черкаси.: Вид-во «Відлуння-Плюс» – 2011. – 186 с.
 • Смирнова К.В. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В.І.Муравйова (з грифом МОН України) – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

Наукові статті, розділи в монографіях і редагування викладачів кафедри:

 • Троян С.С. Арабські революції 2010 – 2011 рр. та їх наслідки / С.С.Троян // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 19: Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції / за заг. ред.. Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2012. – С. 170 – 176.
 • Троян С.С. (наукова редакція). Вжосек В. Історія – Культура – Метафора; Про історичне мислення: пер. з пол. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 296 с.
 • Троян С.С. (наукова редакція). Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів: пер. з пол. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 320 с.
 • Троян С.С. Германские планы «Mitteleuropa» и этнические проблемы Габсбургской монархии в международных отношениях периода войны // Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Том II / Ответственные редакторы: Г. Д. Шкундин, М. Волос. – Москва, 2013. – С. 211 – 238 [Серия: Центральноевропейские исследования. Вып. 6].
 • Троян С.С. Арабська «весна народів» у комунікаційно-мережевному вимірі / С.С.Троян // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет / редколегія Тюрменко І.І. та ін. – К.: НАУ, 2013. – С. 129 – 131.
 • Троян C.С. Компаративний аналіз сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща / С.С.Троян // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 230 – 238.
 • Троян С.С. Арабські революції початку ХХІ ст. Причини, рушійні сили та значення / С.С.Троян // Історія України: Вкладка «Історія України, Всесвітня історія». – 2013. – Квітень, № 4 (28). – С. С. 1 – 7.
 • Віднянський С.В. Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. – Т. 2. Розділ: Українські землі у складі Чехословаччини. К.: Ніка-Центр, 2011. – 320 с.
 • Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації. Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 55-76.
 • Віднянський С.В. Слов’янські народи і виклики глобалізації. Слов’янський світ і Україна: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2011ю – С. 350-356.
 • Віднянський С.В. Незалежна Україна: двадцять років між Європою та Євразією. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип.. 6-7: 20-й річниці Незалежності України присвячується. – Тернопіль, 2011. – С. 24-38.
 • Віднянський С.В. Особливості становлення зовнішньої політики незалежної України. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип.. 20: Міжвідомчий збірник наукових праць. К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – С. 18-40.
 • Віднянський С.В. Розпад Австро-Угорської монархії і проблеми національного державотворення в Центрально-Східній Європі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2011. – Вип. 27. – С. 61-68.
 • Віднянський С.В., Вовканич І. Євроінтеграційна політика України і Румунії: порівняльний аналіз досвіду та результатів. Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Ужгород-Сату-Маре, 2011. – С. 406-416.
 • Віднянський С.В. Томаш Гарріг Масарик – один із батьків-засновників єдиної демократичної Європи. Історичний часопис з богемі стики і словак істики. Ужгород, 2011. – Вип. 1. – С. 35-53.
 • Віднянський С.В. Вчений європейського зразка. Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць. – Кам’янець-ПодільськийЮ 2011ю – Випуск 2. – С. 21-23.
 • Горбулін В.П. Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України: Зб. наук. пр. Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 364 с.
 • ГорбулінВ.П. Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Держ. п-во "Наук.-вироб. центр "Євроатлантикінформ". – К., 2007. – 145 с.
 • ГорбулінВ.П. Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України. К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. – 176 с.
 • ГорбулінВ.П. Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами. К., 2006. – 136 с.
 • Горбулін В.П. Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 248 с.
 • ГорбулінВ.П. Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки. К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 224 с.
 • Горбулін В.П. Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці в контексті євроатлантичної інтеграції України. К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 219 с.
 • ГорбулінВ.П. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. – 192 с.
 • ГорбулінВ.П. Актуальні проблеми удосконалення системи військово-технічного співробітництва України. К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 288 с.
 • ГорбулінВ.П. Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі. К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 216 с.
 • ГорбулінВ.П. Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України. К.: Євроатлантикінформ, 2007. – 284 с.
 • ГорбулінВ.П. Військово-технічна політика країн - членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом. К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 232 с.
 • ГорбулінВ.П.Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. – 272 с.
 • Кірсенко М.В. 1945 in European history.A perspective from Ukraine. Crossroads оf European Histories. Multiple outlooks of five key moments in the history of Europe. - Council of Europe Publishing.– Strasbourg, – 2010.– P. 289- 295.
 • Кірсенко М.В. 1945 dans l’histoire Еuropeenne.Une visiion ukrainnienne Carrefours d’historires europeennes.perspectives multiples sur cinq moments de l’hisroire de l’Europe. –Editions du Conseil de l’Europe-Strasbourg.–2010. – P. 297-305.
 • Мельник В.Я. Маніпулятивний вплив зарубіжних ЗМК на український інформаційний простір. Політологічний Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 64/2012.
 • Поєдинок О.Р. Законодавство України про захист прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у світлі її міжнародних зобов’язань. Актуальні проблеми політики, Випуск 47, 2012.
 • Поєдинок О.Р. Захист персональних даних: повага до недоторканності приватного життя чи ще одна підстава для відписок? Юридичний Вісник України, № 15 (876), 2012, С. 14.
 • Смирнова К.В. Співвідношення аcquis communautaire та джерел права Європейського Союзу// Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», К.: 2011, Вип.1, – С. 121-126.
 • Смирнова К.В.Вплив Лісабонського договору на систему джерел права Європейського Союзу. Європейські студії і право – Електронне наукове фахове видання – 2011. – №3.
 • Смирнова К.В.Колективна самооборона: Статут ООН та право Європейського Союзу. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 96. Частина І. – К.: КНУ, ІМВ, 2011. – с. 113-117.
 • Смирнова К.В., Муравйов В. Європейське право: правова категорія, наука, доктрина. Право України. – 2011. – №4. – С. 141-147.
 • Смирнова К.В., Федорова А.Л. Часткові угоди Ради Європи. Право України. – 2011. – №7. – С.139-147.
 • Смирнова К.В. Європейська інтеграція України: перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Право України. – 2011. – №9. – С.201-207.
 • Смирнова К.В. Концепція «м’якого» права (soft law) в Європейському Союзі. Право України. – 2012. – №3-4. – С. 329-336
 • Шаповалова О.І. Структурні дефекти політики Європейського Союзу у Східній Європі. Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. – № 2 (10). – С. 54-58.
 • Шаповалова О.І.Розрахунки та прорахунки політики Європейського Союзу у Східній Європі. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 97 (Частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 105-110.
 • Шаповалова О.І.Стратегічні перспективи європейської інтеграції України. Науковий вісник Дипломатичної академії України при МЗС України. – 2011. – Випуск 17. – С. 101-109.
 • Шаповалова О.І.Структурное значение интеграционных процессов в Евразии для европейской системы международных отношений. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 103 (Частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 48-58.
 • Шаповалова О.І. Роль Восточной Европы в геополитической конфигурации европейского континента. Геополитика. – 2011. – Выпуск Х. – С. 56
 • Шаповалова О.І. Обтяжлива унікальність або дилема асиметрії в зовнішній політиці України. Зовнішні справи. – 2011. – № 7. – С. 22
 • Шаповалова О.І. The EU-Ukraine political dialog. Foreign policy of Ukraine – 2009/2010: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities / Edited by G.M. Perpelytsia. – Kiev: Stylos Publishing House, 2011. – P. 133-149.
 • Шаповалова О.І.Ukraine in the system of bilateral relations with the Leading European states. Foreign policy of Ukraine – 2009/2010: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities / Edited by G.M. Perpelytsia. – Kiev: Stylos Publishing House, 2011. – P. 239-267.
 • Шаповалова О.І.Возможности и перспективы Евразийского Союза. Геополитика. – 2011. – Выпуск ХІІІ. – С. 31-35.
 • Шаповалова О.І.Від слів до справи: здобутки та проблеми європейської інтеграції України. Зовнішні справи. – 2012. – № 1. – С. 15-19.
 • Шаповалова О.І. Відносини між Росією та Європейським Союзом: нормативні розбіжності чи політичні протиріччя // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – 2010. – Вип. ХІ. – С. 761-780.
 • Шаповалова А.И. Противоракетная оборона после Лиссабона: на грани политики и безопасности // Геополитика. – 2010. – Выпуск IV. – С. 48-52.
 • Шаповалова О.І. Європейський Союз та Україна у 2010 році: підсумки політичного діалогу // International Review. – Грудень 2010. – № 4. – С. 22-26.
 • Шаповалова О.І. Євробезпека після Лісабону: що може змінити ПРО? // Євроатлантика. – 2010. – № 4. – С. 73-77.
 • Шаповалова А.И. Структура внешнеполитической идентичности государства // Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21-22 октября 2010 г. (отв. редактор И.С. Семененко). – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – С. 65-69.
 • Шаповалова О.І. Європейські трансформації – українські дилеми // Зовнішні справи. – 2011. – № 3. – С. 10-14.
 • Шаповалова О.І. Структурні параметри європейського безпекового простору у постбіполярний період  // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. – № 1 (9). – С. 46-52.
 • Шаповалова О.І. Вплив глобальних та регіональних тенденцій на зовнішню політику України // Зовнішня політика України – 2010: стратегічні оцінки та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2011. – С. 9-24.
 • Шаповалова О.І. Політичний діалог Україна – ЄС // Зовнішня політика України – 2010: стратегічні оцінки та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2011. – С. 145-162.
 • Шаповалова О.І. Україна в системі двосторонніх відносин з провідними європейськими країнами // Зовнішня політика України – 2010: стратегічні оцінки та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2011. – С. 253-280.
 • Шаповалова А.И. Россия и Европейский Союз в Восточной Европе: истоки конкуренции и пути её преодоления [Электрон. ресурс] // Сборник докладов международной конференции «Россия в многополярной конфигурации» – М.: Институт экономики РАН, 2011. – С. 499-512. http://www.inecon.org/images/stories/news/Sborniki-nauchnyh-statei/Russia-in-the-multipolar-world-configuration.pdf.
 • Шаповалова А.И. Роль Восточной Европы в геополитической конфигурации европейского континента // Геополитика. – 2011. – Выпуск Х. – С. 56-68.
 • Шаповалова О.І. Обтяжлива унікальність або дилема асиметрії в зовнішній політиці України // Зовнішні справи. – 2011. – № 7. – С. 22-26.
 • Шаповалова О.І. Структурні дефекти політики Європейського Союзу у Східній Європі  // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. – № 2 (10). – С. 54-58.
 • Shapovalova O.I. The EU-Ukraine political dialog // Foreign policy of Ukraine – 2009/2010: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities / Edited by G.M. Perpelytsia. – Kiev: Stylos Publishing House, 2011. – P. 133-149.
 • Shapovalova O.I. Ukraine in the system of bilateral relations with the Leading European states // Foreign policy of Ukraine – 2009/2010: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities / Edited by G.M. Perpelytsia. – Kiev: Stylos Publishing House, 2011. – P. 239-267.
 • Шаповалова О.І. Розрахунки та прорахунки політики Європейського Союзу у Східній Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 97 (Частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 105-110.
 • Шаповалова А.И. Возможности и перспективы Евразийского Союза // Геополитика. – 2011. – Выпуск ХІІІ. – С. 31-35.

Контактна  інформація: тел. 044 238 15 45