Contact Us

Acting Rector:

PROSHKO Stanislav

CONTACT INFORMATION:

 2, Velyka Zhytomyrska Str., Kyiv, Ukraine 01001

e-mail: rector@da.mfa.gov.ua; proshko.s@ukr.net

Tel.: +38(044) 238 15 45

Tel./fax.: +38(044) 279 47 05