Introduction to the Academy in 2016

З 01 по 30 вересня 2016 року відповідно до напрямів своєї освітньої діяльності Дипломатична академія України при МЗС України здійснює набір до аспірантури на 2016/2017 навчальний рік (підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальностей 032 – Історія та археологія і 052 – Політологія).

Форми навчання в аспірантурі: очна та заочна.

Нормативний строк навчання в аспірантурі – 4 роки.

Навчання в аспірантурі здійснюється:

очна форма – за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);

очна та заочна форми – за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Особи, які вступають до аспірантури Академії за державним замовленням та рекомендовані в установленому порядку закладом державної форми власності для навчання в аспірантурі Академії, допускаються до складання вступних іспитів після погодження їхніх кандидатур МЗС України.

Вступні іспити проводитимуться в жовтні 2016 року (згідно з графіком).

Особи, які вступають до аспірантури складають вступні іспити:

–           зі спеціальності;

–           з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської);

–           з філософії.

Зарахування здійснюється на загальних підставах і визначається сумою оцінок, отриманих на вступних іспитах, та за реферат.

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється у Дипломатичній академії України при МЗС України, визначається ліцензією на освітню діяльність – підготовку докторів філософії, видану Міністерством освіти і науки України.

Прийом документів до аспірантури на 2016–2017 навчальний рік проводиться з 01 вересня по 30 вересня 2016 року щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00, за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 2, к. 207 (ІІ-й поверх).

Тел. (044) 238-15-45, факс. (044) 278-75-81.

Початок навчання в аспірантурі – 01 листопада 2016 року.

Державний замовник – МЗС України – проінформувало Дипломатичну академію України при МЗС України, що ухвалено рішення про призупинення розміщення державного замовлення на підготовку магістрів  на 2016/2017 навчальний рік, а також прийом слухачів за контрактом.

«ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДИПЛОМАТИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ»

Додатки 1-3 до Правил прийому

Вартість навчання в Дипломатичній академії України при МЗС України за спеціальністю «055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  за освітньою програмою «Зовнішня політика» з відповідними спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», для осіб, що вступають до Академії у 2016/2017 навчальному році становить 69 600,00 (шістдесят дев’ять тисяч шістсот грн. 00 коп.). Вартість навчання вказана за весь період навчання (два роки) в Академії.

Лист МОН України від 05.02.2016 № 1/9-64 «Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Вступні іспити: