Інститут зовнішньої політики

Інститут зовнішньої політики засновано в 2006 році з метою проведення наукових досліджень в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародної безпеки. Безпосереднє керівництво Інститутом здійснює його директор – професор, доктор політичних наук Перепелиця Григорій Миколайович.

Діяльність Інституту

Основними завданнями  Інституту є:

 • комплексне дослідження зовнішньої політики України;
 • розробка концептуальних засад зовнішньої політики України, підготовка практичних рекомендацій та прогнозів щодо розв’язання актуальних проблем сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики України, сприяння її відкритості та передбачуваності;
 • формування позитивного міжнародного іміджу України на міжнародній арені.

Пріоритетними для науково-дослідницької діяльності Інституту є такі теми:

 • концептуальні засади зовнішньої політики України;
 • стратегія реалізації євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України;
 • стратегія зовнішньої політики України у відносинах з Російською Федерацією;
 • концепція зовнішньополітичного курсу України щодо її стратегічних партнерів;
 • міжнародні конфлікти та проблеми їх врегулювання;
 • міжнародна безпека;
 • режим контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням зброї.

До основних форм діяльності Інституту належать:

 • наукові проекти;
 • конференції;
 • семінари;
 • круглі столи;
 • видавничо-інформаційна діяльність.

Пріоритетними напрямками видавничо-інформаційної діяльності Інституту є:

 • проведення наукових досліджень з власної ініціативи та на замовлення державних інституцій України;
 • запровадження та реалізація наукових проектів;
 • проведення експертизи проектів законодавчих та інших нормативних національних і міжнародних документів в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки;
 • публікація монографій та аналітичних доповідей;
 • проведення конференцій, семінарів, круглих столів і публічних лекцій;
 • видання щорічника «Зовнішня політика: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети».

Міжнародне співробітництво

Інститут здійснює тісне співробітництво з вітчизняними аналітичними центрами та науковими відомствами, а також підтримує міжнародні зв’язки з іноземними установами.

Директор  Інституту зовнішньої політики – професор, доктор політичних наук Перепелиця Григорій Миколайович.

 

Співробітники Інституту зовнішньої політики.

Публікації

Співробітники Інституту у  2013 році підготовили такі тематичні наукові публікації:

 1. Перепелица Г.Н. Украина и Польша в архитектуре европейской безопасности // Polska polityka wschodnia. Pod redakcja Macieja Mroza. Roznik nr1(1)/2013. Wroclaw. P. 49-64.
 2. Grigoriy Perepelytsia. Ukraine and Europe: Ukraine’s Civilizational Choice// Ukraine in Europe – Europe in Ukraine (ed. by Geir Flikke): Norvegian Institute of International Affairs, 2013.- P. 49-61.
 3. Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини як «гра з нульовим результатом»// Щорічник «Зовнішня політика України 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». – Розділ ІІІ, §2 – К., Стилос. – 2013 – С. 150-209.
 4. Перепелиця Г.М. Відносини України з країнами Близького Сходу, Азії та Африки // Щорічник «Зовнішня політика України 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». – Розділ ІV, §3 – К., Стилос. – 2013 – С. 246-252.
 5. Перепелиця Г.М. Відносини України з країнами Латинської Америки // Щорічник «Зовнішня політика України 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». – Розділ ІV, §5 – К., Стилос. – 2013 – С. 263-265.
 6. Перепелиця Г.М. Між Росією та Європою. // Журнал «Універсум». – № 9-10 (239-240), вересень – жовтень 2013. – С. 7-13.
 7. Титарчук О.Г. Україна в міжнародних безпекових організаціях// Щорічник «Зовнішня політика України 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». – Розділ ІІ, §2 – К., Стилос. – 2013 – С. 103-119.
 8. Tytarchuk A. The role of the OSCE in improving the narrative to enhance dialogue between science, political decision makers, the industry and the civil society // 21-st OSCE Economic and Environmental Forum, First Preparatory Meeting, Session V: Communicating environmental challenges and risks and promoting public participation in decision making. Vienna, 5 February2013. – OSCE – DocumentEEF.NGO/2/13.
 9. Титарчук О.Г. Чи потрібен Європі оновлений режим контролю над звичайними озброєннями // Тижневик «Дзеркало тижня», №18, 27.05.2013.
 10. Maksym Khylko. Calling the EU’s Bluff: Ukraine’s game of risk // New Eastern Europe. – 2013-06-18. - http://www.neweasterneurope.eu/node/851.
 11. Столяр О.П. Асимметрия в международных отношениях// Н34 «Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории»: материалы XIII международной заочной научно-практической конференции. (07 мая 2013 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. — C. 149-155.
 12. Столяр О.П. Відносини України зі США, Канадою та Мексикою// Щорічник «Зовнішня політика України 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 4. (Розділ ІV), К.: ВД Стилос, 2013. – с. 253- 262.

Співробітники Інституту у  2012 році підготовили такі тематичні наукові публікації:

 1. Перепелиця Г.М. Україна та Росія: примус до реінтеграції // Щорічник «Зовнішня політика України 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 2 (Розділ ІІІ), К.: ВД Стилос, 2012. – с. 163 – 222.
 2. Перепелиця Г.М. Зміни настануть, коли у владі появляться нові обличчя // Універсум. – січень-лютий 2012. –  № -2. – с. 09-11.
 3. Перепелиця Г.М., Столяр О.П. Чи стане Китай третім вектором інтеграції для України?// Щорічник «Зовнішня політика України 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 4 (Розділ ІV), К.: ВД Стилос, 2012. – с. 316 – 325.
 4. Перепелиця Г.М. Загальні тенденції та відмінності у процесах трансформації України та країн Вишеградської групи //«Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз», §6 (Розділ І), К.: ВД Стилос, 2012. – C.101-140.
 5. Перепелиця Г.М. Внутрішні чинники в українській зовнішній політиці //«Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз», §3 (Розділ ІІ), К.: ВД Стилос, 2012. – C.157-173
 6. Перепелиця Г.М. Між Росією та Європою:проблема зовнішньополітичного вибору України //«Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз», §4 (Розділ ІІ), К.: ВД Стилос, 2012. – C.174-192
 7. Цирфа Ю. А. Співробітництво з НАТО як процес без кінцевого результату // Щорічник «Зовнішня політика України 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 1 (Розділ ІІ), К.: ВД Стилос, 2012. – с. 87-109.
 8. Цирфа Ю.А. Удари долі буферної зони./ Віче, 2012. – № 1 (310). – С. 18-19.
 9. Цирфа Ю.А. «Фронтами» НАТО./ Віче, 2012. – № 1 (310). – С. 20-21.
 10. Цирфа Ю.А. Енергетичний фен-шуй: пріоритети розстановки ресурсних позицій./ Віче, 2012. – № 1 (310). – С. 22-25.
 11. Цирфа Ю.А. Виборча ейфорія. Чи справді світ голосуватиме за зміни?/ Віче, 2012. – № 3 (312). – С. 24-25.
 12. Цирфа Ю.А. Фінансовий дисбаланс: коли чекати економічної рівноваги?/ Віче, 2012. – № 3 (312). – С. 30-31.
 13. Цирфа Ю.А. Піратські пристрасті: на кону тепер людські життя./ Віче, 2012. – № 3 (312). – С. 60-61.
 14.  Цирфа Ю.А. Виборчий марафон «по-російськи». Гри з нульовою сумою не існує./ Віче, 2012. – № 5 (314). – С. 10-11.
 15. Цирфа Ю.А. Небезпечна гра у високу дипломатію./ Віче, 2012. – № 5 (314). – С. 24-25.
 16. Столяр О.П. Відносини України з країнами Латинської Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.// Щорічник «Зовнішня політика України 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 5 (Розділ ІV), К.: ВД Стилос, 2012. – с. 344 – 358.

 Співробітники Інституту у  2011 році підготовили такі тематичні наукові публікації:

 1. Перепелиця Г.М. Сприйняття Росії в Україні // Збірник «Сприйняття Росії в Україні, Румунії та Республіці Молдова», Інститут Євроатлантичного співробітництва». – 2011. – с. 6-90
 2. Перепелиця Г.М. Чи знайдеться місце позаблоковій Україні в новій системі європейської безпеки? // Щорічник «Зовнішня політика України 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 2 (Розділ ІІ), К.: Стилос, 2011. – с. 99-126.
 3. Перепелиця Г.М. Курс на стрімке зближення з Росією: чи можлива подвійна асиметрична інтеграція? // Щорічник «Зовнішня політика України 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 2 (Розділ ІІІ), К.: Стилос, 2011. – с. 163-222
 4. Перепелиця Г.М. Відносини України з США та Канадою // Щорічник «Зовнішня політика України 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 2 (Розділ ІV), К.: Стилос, 2011. – с. 281-290.
 5. Перепелиця Г.М. Держави, які не спираються на єдність нації – тимчасові // Універсум. – 2011. –  № 5-6. – с. 13-14
 6. Перепелиця Г.М. Кремль реставрує російську імперію // Універсум. – 2011. –  № 5-6. –  с. 15-29.
 7. Перепелиця Г.М. Політична енциклопедія (у співавторстві). – К.:Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.
 8. Перепелиця Г.М. Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь (у співавторстві). – К.:Парламентське видавництво, 2011. – 112 с.
 9. Перепелиця Г.М. Розділ 1 «Сприйняття Росії в Україні» / Видання «Сприйняття Росії в Україні, Румунії, Республіці Молдова» // Інститут євроатлантичного співробітництва, Київ. – 2011. – с.6-89
 10. Оніщенко А.В. Україна та Китай: нові реалії та перспективи зовнішньоекономічного співробітництва в XXI сторіччі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. Спецвипуск 33 (Частина 2). – 2011. – с.205-207.
 11. Оніщенко А.В. Країни БІК як приклад формування нових економічних центрів // Збірник наукових праць «Вчені записки Університету КРОК.  Випуск 28, том ІІ. – 2011.
 12. Цирфа Ю.А. Зміни зовнішньополітичної стратегії і тактики // Віче, 2011. – № 1 (286). – с. 3
 13. Цирфа Ю.А. Науковий тиждень «прагматичного партнерства»: окреслено теоретичний базис співпраці // Віче, 2011. – № 3 (288). – с.25-27.
 14. Цирфа Ю.А. Арабське «доміно»: теорія і практика ХХІ століття // Віче, 2011. – № 3 (288). – с.22-23.
 15. Цирфа Ю.А. Вперед в минуле: від інтеграції до «конструктивного» партнерства» з НАТО // Щорічник «Зовнішня політика України 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», § 1 (Розділ ІІ), К.: Стилос, 2011. – с. 79-98.
 16. Шаповалова А.И. Структура внешнеполитической идентичности государства» // Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции «Идентичность как предмет политического анализа», 21-22.10.2010, ИМЭМО РАН, (отв. редактор И.С. Семененко), М.: ИМЭМО РАН, 2011. – с. 65-69.
 17. Шаповалова О.І. Вплив глобальних та регіональних тенденцій на зовнішню політику України // Щорічник «Зовнішня політика України 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», §1 (Розділ І), К.: Стилос, 2011. – с.7-24.
 18. Шаповалова О.І. Політичний діалог Україна – ЄС // Щорічник «Зовнішня політика України 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», §1 (Розділ ІІІ), К.:Стилос, 2011. – с.145-162.
 19. Шаповалова О.І. Україна в системі двосторонніх відносин із провідними  європейськими країнами»// Щорічник «Зовнішня політика України 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», §1 (Розділ ІV), К.: Стилос, 2011. – с.253-280.
 20. Шаповалова О.І. Угода про асоціацію в 2011-му – мрія чи реальність? // Зовнішні справи (№ 2). – 2011: http://uaforeignaffairs.com/article.html?id=618 .

Співробітники Інституту у  2010 році підготовили такі тематичні наукові публікації:

 1. Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини в багатополярному світі» // Щорічник «Зовнішня політика України 2009: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», §1, Розділ ІV– К.. Стилос, 2010. – С. 205-257.
 2. Перепелиця Г.М. Дилеми безпеки // Атлантична панорама. – 2010. – № 3 – С. 15-17.
 3. Перепелиця Г.М. Перспективи підписання нового договору про безпеку в Європі і створення на його основі нової системи європейської безпеки» // Матеріали міжнародної конференції «Відносини Україна – ЄС в багатополярному світі: стан та перспективи на майбутнє». – 2010.
 4. Перепелиця Г.М. Співробітництво з ЄС та Альянсом // Євроатлантика. – 2010. – №4. – С. 32-35.
 5. Перепелиця Г.М. Можливості інструментів розвитку взаємовигідних відносин у форматі Україна – «Вишеград плюс» // збірник «Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин». – Вратислава. – 2010. – грудень. – С. 96 – 112.
 6. ПерепелицяГ.М. BlackSea Security Policy of Ukraine after Presidency Elections» // Black Sea International Simposium «Black Sea Beneficiaries. – Giresum. – 2010. – P. 52 – 57.
 7. ШаповаловаО.І. Українавсистемідвосторонніхвідносинізпровіднимиєвропейськимикраїнами // Щорічник «ЗовнішняполітикаУкраїни 2009: стратегічніоцінки, прогнозитапріоритети». – § 2, РозділІV– К.: Стилос – 2010. – С. 257-277.
 8. ШаповаловаО.І. ЄвропейськийСоюз – Україна: межінормативноїсили // International Review – 2010. – № 2 (14). – С. 4-10.
 9. ШаповаловаО.І. Східнепартнерство: асиметріяочікуваньіможливостей» // International Review. – 2010. – № 3. – С. 2-8.
 10. ШаповаловаО.І. СтанполітичнихвідносинУкраїна – ЄС: зякимирезультатамизавершуєморік» // International Review. – 2010. – № 4. – С. 22-26.
 11. ШаповаловаО.І. Українсько-російськівідносини: деконструкціяконфліктності // Зовнішнісправи. – 2010. – № 1. – С. 6-9.
 12. Шаповалова А.И. Противоракетная оборона после Лиссабона: на грани политики и безопасности // Геополитика. – 2010. – Выпуск IV. – с. 46-52.
 13. Шаповалова О.І. Євробезпека після Лісабону: що може змінити ПРО? // Євроатлантика. – 2010. – № 4. – с. 73-77.
 14. Оніщенко А.В. 20 років українсько-польських відносин: випробування часом і спільна перспектива на майбутнє // Зовнішні справи. – 2010. – № 7-8. – С. 7-8.
 15. ШаповаловаО.І. Political Implications of the Eastern Partnership for Ukraine: a Basis for Rapprochement for Deepening the Rift in Europe” // Romanian Journal of European Affairs, 2010, Vol. 10, No. 3. – P. 70-79.
 16. Цирфа Ю.А. Позаблоковий статус і роль «лапок» // Віче. – 2010. – № 23. – С. 15-16.
 17. Цирфа Ю.А. Венеціанська комісія – Україна: жодної романтики» // Віче. – 2010. – № 23. – С. 30-36.
 18. Цирфа Ю.А. Стокгольм сказав: «Газ!» Україна знає, що робити // Віче. – 2010. – № 23. – С. 45-51.

Співробітники Інституту у  2009 році підготовили такі тематичні наукові публікації:

 1. Перепелиця Г.М. Україна і нові виклики у сфері безпеки // Щорічника «Зовнішня політика України 2008: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». – Розділ ІІ – К., Стилос. – 2009. – С. 101-130.
 2. Перепелиця Г.М. Нові інструменти «Східного партнерства» і можливості країн-учасниць // International Review. – 2009. – №2. – Відносини Україна – ЄС: у форматі «Східного партнерства».
 3. Перепелиця Г.М. Нові інструменти «східного партнерства» і можливості для України» // Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС: Матеріали круглого столу. – Ужгород: Поліграфцентр «ліра». –  2009. – С.152-158.
 4. Теремова Л.М. Роль громадянського суспільства в розробці, імплементації та моніторингу Інструменту європейського сусідства і партнерства» // Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС: Матеріали круглого столу. – Ужгород: Поліграфцентр «ліра». – 2009. – C.168-171.
 5. Перепелиця Г.М. Парадигма нової системи європейської безпеки. // International Review. – 2009. – № 3 – С. 40-52.
 6. Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини у форматі «великого договору» – Розділ ІV// Щорічник «Зовнішня політика України 2008: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети» – К., Стилос – 2009.- С.207-264.
 7. Перепелиця Г.М. Геополітичний присмак енергетичної політики Росії у відносинах з Україною та ЄС // Щоквартальник «Україна – ЄС: у фокусі енергетичної безпеки». – №1 – 2009. – березень.
 8. Палій О.А. Діалог з НАТО: що далі після Бухарестського саміту? // Щорічник «Зовнішня політика України 2008: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети». – Розділ ІІ, §3 – К., Стилос. – 2009 – С. 139-150.
 9. Палій О.А. Вступ до НАТО: стратегія для України і Європи // Брошура «Євроатлантична інтеграція України: шлях до демократії». – ІЄАС. – Київ. – 2009.
 10. Перепелиця Г.М. Проблеми ядерного роззброєння України // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва та Сеула, (творчий колектив, наукові редактори проф. Г.М. Перепелиця та Посол Хо Сун Чьол). – 2009.

Щорічник Інституту зовнішньої політики «Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети», не представляє офіційної позиції Міністерства закордонних справ України.

Мета роботи – дати комплексний аналіз зовнішньої політики України, ключових тенденцій, властивих їй протягом поточного року, та викласти прогнозні сценарії їх розвитку, а також окреслити пріоритетні напрямки реалізації зовнішньополітичного курсу країни.

Прогностична цінність такого видання насамперед в тому, що на підставі комплексної оцінки вчорашнього дня, воно дає можливість зазирнути в майбутнє, побачити наслідки прийнятих зовнішньополітичних рішень, передбачити майбутні виклики і запропонувати пропозиції для своєчасних упереджувальних заходів.

Щорічник поєднує в собі науково-аналітичну частину, викладену у висновках та оцінках провідних експертів-міжнародників, та інформативні матеріали, надані Міністерством закордонних справ України.
Видання щорічника здійснюється українською та англійською мовами.