DSC_0674(1)

Міжнародна діяльність

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетних напрямів діяльності Дипломатичної академії як унікального навчального закладу в Україні для підготовки кадрів у сфері зовнішніх зносин. Дипломатична академія співпрацює з авторитетними освітніми центрами, відомими профільними установами з професійної підготовки, а також з міжнародними донорськими організаціями.

Дипломатична академія є активним учасником мережі дипломатичних освітніх закладів країн Центральноєвропейської ініціативи, ректор ДАУ є членом Міжнародної асоціації ректорів дипломатичних академій. Крім того, свідченням міжнародного визнання Дипломатичної академії, як унікального центру з підготовки фахівців для зовнiшньополiтичної діяльності є участь на постійній основі науковців та викладачів навчального закладу в міжнародних наукових конференціях та семінарах у провідних країнах світу. Професорсько-викладацький склад та слухачі Академії також є активними учасниками ряду міжнародних освітніх програм.

На сьогоднішній день Дипломатична академія України бере участь у багатьох міжнародних програмах, має творчі зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, Бельгії, Словаччини, Польщі, Австрії, країн СНД та багатьох інших держав.