100

Наукова діяльність

Наукова робота Дипломатичної академії України при МЗС України здійснювалася за наступними напрямами:

  • Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;
  • Діяльність спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій;
  • Підготовка і видання наукових праць та науково-методичних розробок;
  • Організація, проведення та участь викладачів і слухачів у конференціях, круглих столах, семінарах, інших заходах наукового спрямування;
  • Наукове керівництво, рецензування та участь у захисті кандидатських і докторських дисертацій професорсько-викладацького складу.

Керуючись необхідністю створення системи досліджень та аналізу, прогнозування та моделювання, механізмів ефективного регулювання і розвитку зовнішньополітичних і дипломатичних зв’язків України з іншими країнами світу та забезпечення належного рівня навчального процесу, а також у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 977 від 27.10.2008 р. Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України зареєструвала в УкрІНТЕІ тему своїх науково-дослідних робіт: «Трансформації міжнародних відносин нового і новітнього часу та Україна: політичні, дипломатичні та економічні фактори в глобальному і регіональному вимірах» (на період 01.01.2011-31.12.2013 рр.)

При Дипломатичній академії України функціонує Інститут зовнішньої політики, який займається науково-дослідницькою роботою на теми: «Пріоритети та ініціативи у сфері зміцнення загальноєвропейської безпеки під час головування України в ОБСЄ» (на період 04.06.2012 – 30.12.2013 рр.), «Стратегія зовнішньої політики України у відносинах з Російською Федерацією та основні напрямки її реалізації» (на період 08.06.2012 – 30.11.2013 рр.), «Комплексне дослідження зовнішньої політики України та реалізація її стратегічних напрямів» (на період 08.06.2012 – 10.12.2014 рр.).

Мета провадження науково-дослідних робіт Академією на вказані теми полягає у науковому вивченні й узагальненні, на нових методологічних засадах і сучасному рівні історичної інформації, основних подій і явищ нової та новітньої історії у міжнародних відносинах та їх взаємозв’язок з процесами в Україні, зокрема, в політичній, дипломатичній та економічній сферах, що аналізуються у двох вимірах – регіональному і глобальному.