Аспірантура

На виконання рекомендацій Комітету у закордонних справах Верховної Ради України від 05 квітня 2017 року, який на своєму засіданні розглянув  Концепцію реформування Дипломатичної академії України при МЗС України, у Дипломатичній академії України при МЗС України Наказом ректора Академії була створена робоча група, що займатиметься вирішенням питання переведення аспірантів Академії для продовження навчання в аспірантурі наукових та вищих навчальних закладів України.

До складу робочої групи увійшли: Шниркова Л.В. – завідувач відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків Академії; Філіпенко І.В. – провідний фахівець відділу наукової роботи і міжнародних звязків; Огородник В.В. – головний бухгалтер бухгалтерської служби Академії; Окунєва Т.А. – начальник відділу кадрів та уповноважений представник аспірантів Дипломатичної академії України при МЗС України, кандидатура якого буде визначена аспірантами. Очолюватиме робочу групу Татаренко Н.О. – проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Академії.

Робочій групі доручено у місячний термін визначити механізми переведення аспірантів Академії для продовження навчання до аспірантури наукових та вищих навчальних закладів України згідно з обраними ними спеціальностями.

Процес переведення аспірантів Академії на навчання до інших уповноважених закладів буде супроводжуватись постійним інформуванням аспірантів та громадськості про хід роботи робочої групи.