Конференція «Реструктуризація глобального простору…»

Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики»

В 2012 році Дипломатична академія України при МЗС України виступила з ініціативою проведення  міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій аналізу інтеграційних процесів в умовах глобалізації.

Ідея проведення конференції «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» належить в.о. ректора,  проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків Дипломатичної академії України при МЗС України Наталії Олексіївні Татаренко. «На сучасному етапі розвитку інтеграція є одночасно і тенденцією світового розвитку, і передумовою подальшої інтенсифікації процесів глобалізації. Динамічність, складність та суперечливість інтеграції має особливе значення для висвітлення структури сучасного світу та потребує усвідомлення і пояснення», – наголошує Н.О. Татаренко.

Перший досвід проведення конференції викликало жваву зацікавленість у науковців, провідних спеціалістів та компетентних працівників державних органів влади, представників бізнес-структур, політичних партій і громадських організацій. Окрему категорію складало молодіжне наукове співтовариство. Співорганізаторами конференції виступили Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут глобальних трансформацій, Національний університет державної податкової служби України. Захід набув великого розголосу у засобах масової інформації.

Організаційний комітет отримав багато заявок, що дало можливість вибрати найбільш достойний та цікавий матеріал.

У зв’язку з цим, було прийнято рішення проводити Міжнародну науково-практичну конференцію «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики»  щорічно у квітні.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ Д ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:ОПОВІДЕЙ:

Приймаються до друку матеріали обсягом до 1 сторінки А5, набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *doc. або *rtf. Шрифт Times New Roman. Рубрикація тез доповідей має містити такі дані:

— ініціали і прізвище автора(-ів), назва організації, де працює(ють) автор(и) (вирівнювання по правому краю);

— назва тез (великими літерами), (Times New Roman, вирівнювання по центру);

— основний зміст тез;

— список літератури (не обов’язково).

Назва файла повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Стаття має відповідати тематичній спрямованості конференції та бути оформленою відповідно до встановлених вимог.

2. Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в текстовому редакторі MS WORD.

3. Обсяг статті повинен становити не менше 12 сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman. Не користуватись кнопкою табуляції!

4. На початку статті обов’язково вказати УДК та дані про автора (співавторів): прізвище (повністю), ім’я та по батькові (ініціали), науковий ступінь, вчене звання, назву установи, місто. До статті додаються анотації та ключові слова трьома мовами: українською, російською та англійською.

5. Таблиці й ілюстрації мають бути набрані в текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер і тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації в таблицях має бути не менше 10 кегля.

6. Посилання на джерела інформації — обов’язкові (прикінцеві посилання).

7. Для аспірантів і здобувачів обов’язково додається рецензія наукового керівника.