Напрямок наукових досліджень

Керуючись необхідністю створення системи дослідження та аналізу, прогнозування та моделювання, механізмів ефективного регулювання і розвитку зовнішньополітичних і дипломатичних зв’язків України з іншими країнами світу та забезпечення належного рівня навчального процесу, науково-дослідницька робота в Академії здійснюється за такими основними напрямами:

  • дослідження проблем реалізації зовнішньої політики України відповідно до визначених законодавством напрямів;
  • наукове дослідження актуальних питань та стратегічних напрямів зовнішньої політики України як інструменту забезпечення національних інтересів держави;  
  • вивчення особливостей становлення та розвитку зовнішньополітичних та дипломатичних зв’язків України з країнами світу та міжнародними організаціями;
  • наукове дослідження розвитку та перспектив співробітництва України з країнами світу та міжнародними, регіональними, субрегіональними організаціями;
  • дослідження проблем забезпечення ефективної системи світової та регіональної безпеки з урахуванням потреб національної безпеки України;
  • наукове обґрунтування забезпечення комплексного та збалансованого характеру зовнішньої політики України, забезпечення послідовності дій на міжнародній арені відповідно до визначених законодавством пріоритетів;
  • вивчення питання стану та розвитку сучасної дипломатичної і консульської служби України;
  • наукове обґрунтування завдань України щодо її утвердження як потужної та впливової регіональної держави, що відповідає її політичному, економічному, науковому і культурно-гуманітарному потенціалу і визначає перспективну роль України в розвитку політичної та економічної взаємодії на європейському континенті та в прилеглих регіонах, забезпеченні регіональної стабільності та безпеки.