Навчальний процес

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ:

Навчально-методичний відділ працює під керівництвом першого проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Дипломатичної академії України. До складу навчально-методичного відділу Академії входять: завідувач навчально-методичного відділу, два методисти вищої категорії та один методист.

Навчально-методичний відділ будує свою роботу згідно з Положенням про організацію навчального процесу. Передбачені цим Положенням позиції виконуються завідувачем навчально-методичного відділу та під його керівництвом іншими працівниками відділу.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:

Для вивчення в Дипломатичній академії України при МЗС України обсяг навчальних дисциплін за спеціальністю магістра зовнішньої політики за два роки згідно з навчальним планом охоплює  4536 годин, з яких аудиторні  години складають 2860 годин, контроль знань – 432 годин,  самостійна робота – 1244 годин.

Разом з тим протягом двох років слухачами виконується:

курсова робота на 1-му курсі;

пишуться реферати в  І-му семестрі  1-го та 2-го курсів;

навчальний процес завершується написанням магістерської роботи слухачами 2-го курсу.

Крім того, за проханням слухачів Академія організовує додатково для вивчення  факультативні дисципліни, які не передбачені навчальним  планом.