Навчальна робота

25.06.2016

24 червня 2016 р. в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулося засідання Науково-методичної ради (НМР)

15-02-03-top-osvita-1

24 червня 2016 року відбулося засідання Науково-методичної ради (НМР) Дипломатичної академії України при МЗС України.

Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслав Григорович ЦІВАТИЙ наголосив на тому, що НМР є постійно діючим консультативно-дорадчим, науково-методичним органом, покликаним сприяти консолідації зусиль підрозділів Дипломатичної академії і виступає колективним експертом з усіх питань діяльності кафедр та інших структурних підрозділів Дипломатичної академії, пов’язаних з навчальною, навчально-методичною, науково-методичною і редакційно-видавничою роботою.

Ректор Академії Вячеслав ЦІВАТИЙ акцентував увагу, що першочерговим завданням для Академії на сьогодні є її інституційне оновлення, адаптивне реформування, модернізація та підвищення ефективності діяльності вищого навчального закладу у відповідь на загрози і нові виклики, реалії та процеси, що відбуваються в освітньому українському, європейському та світовому просторі.

У центрі обговорення присутніх було питання якісних аспектів освітнього процесу відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Дипломатичній академії України при МЗС України» (у редакції від 22.06.2016 року)», забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів і аспірантів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах і держави в кваліфікованих фахівцях, змін попиту на ринку праці, а також інших заходів, розроблених у відповідності до Концепції підвищення ефективності діяльності ДАУ при МЗС України у 2016-2020 роках та рекомендацій МЗС України щодо питань перспектив реформування галузевого закладу освіти.

Основні питання, які були опрацьовані на засіданні Науково-методичної ради ДАУ при МЗС України:

- нормативно-правове забезпечення освітнього процесу;

- активізація проведення ректорських комплексних контрольних робіт для перевірки якості підготовки студентів і аспірантів;

- інноваційні підходи щодо навчально-методичного та науково-методичного забезпечення нових спеціалізацій освітньої програми «Зовнішня політика»;

- координація роботи підрозділів Академії, залучених до організації освітнього процесу, щодо забезпечення якості вищої освіти та підготовки магістрів за освітньою програмою «Зовнішня політика» спеціальності «055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» напряму «05 Соціальні та поведінкові науки»;

- рекомендація до друку монографій, посібників, підручників, навчально-методичних видань, навчальних програм, робочих програм навчальних дисциплін нового покоління начальних видань.

У дискусії взяли активну участь: проф. Н.О. ТАТАРЕНКО, проф. І.В. ЖАЛОБА, проф. Л.Д. ЧЕКАЛЕНКО, доц. Н.А. ШПАК та ін.

25.06.2016

23 червня 2016 р. в Дипломатичній академії України при МЗС України успішно завершила роботу Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

дек

З 09 по 23 червня 2016 року в Дипломатичній академії України при МЗС України працювала Державна екзаменаційна комісія (ДЕК).

Склад Державної екзаменаційної комісії 2016 року (ДЕК): проф. В.В. КОПІЙКА, Голова комісії, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; проф. С.О. ШЕРГІН, заступник голови ДЕК; члени комісії: проф. І.В. ЖАЛОБА, проф. С.С. ТРОЯН, проф. Л.Д. ЧЕКАЛЕНКО, проф. Н.М. ГРУЩИНСЬКА. Екзаменатор – проф. В.Г. ЦІВАТИЙ.

Державні екзаменаційні випробування випускників Академії проходили в атмосфері вимогливості та всебічного розгляду питань, передбачених програмою та кваліфікаційними вимогами до підготовки магістрів зовнішньої політики (освітньо-наукова програма «Зовнішня політика»). Під час складання державних іспитів і захисту магістерських робіт слухачі Академії продемонстрували перед Державною екзаменаційною комісією високий рівень знань, умінь, навичок і професійних компетентностей, набутих під час навчання в Дипломатичній академії України при МЗС України за освітньо-науковою програмою – Зовнішня політика, а також підтвердили високе звання магістра зовнішньої політики.

При підведені підсумків Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України, Заслужений працівник освіти України, професор Вячеслав ЦІВАТИЙ побажав випускникам 2016 року знайти своє унікальне та ексклюзивне місце своєї професійної діяльності.

У Звіті Голови Державної екзаменаційної комісії 2016 року (ДЕК), доктора політичних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія КОПІЙКИ відзначається, що результати ДЕК і захисту магістерських робіт у 2016 році засвідчили, що випускники Дипломатичної академії України при МЗС України 2016 року в повному обсязі засвоїли навчальну програму, отримали фахові знання та професійні навички, що є необхідним для роботи в системі МЗС і органах державної влади України. Характерною особливістю захисту магістерських робіт 2015/2016 навчального року було те, що більшість із них було проведено в режимі «power point» – із застосуванням електронних засобів.

У підсумку ДЕК відзначає, що державні іспити й захист магістерських робіт у Дипломатичній академії України при МЗС України пройшли якісно, на високому науково-методичному та організаційному рівні, засвідчили готовність такого авторитетного в міжнародному та європейському освітньому просторі вищого навчального закладу як Дипломатична академія України при МЗС України, повною мірою здійснювати професійну підготовку магістрів за освітньо-науковою програмою «Зовнішня політика» (напрям спеціальності – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії).

18.06.2016

З 16 по 23 червня 2016 р. в Дипломатичній академії України при МЗС України відбувається захист магістерських робіт випускниками 2016 року

фото (7)

З 16 по 23 червня 2016 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбувається захист магістерських робіт випускниками 2016 року.

Склад Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) по захисту магістерських робіт: проф. В.В. КОПІЙКА, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; проф. С.О. ШЕРГІН, заступник голови ДЕК; члени комісії: проф. І.В. ЖАЛОБА, проф. С.С. ТРОЯН, проф. Л.Д. ЧЕКАЛЕНКО, проф. Н.М. ГРУЩИНСЬКА. Екзаменатор – проф. В.Г. ЦІВАТИЙ.

Державні екзаменаційні випробування випускників Академії проходять в атмосфері вимогливості та всебічного розгляду питань, передбачених програмою та кваліфікаційними вимогами до підготовки магістрів зовнішньої політики (освітньо-науково програма «Зовнішня політика»).

15.06.2016

З 09 по 15 червня 2016 р. випускники Дипломатичної академії України при МЗС України успішно склали Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) державний іспит «Зовнішня політика і дипломатія» за освітньо-науковою програмою «Зовнішня політика»

400416_2

З 09 по 15 червня 2016 року в Дипломатичній академії України при МЗС України успішно завершилося складання Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) державного іспиту за освітньо-науковою програмою «Зовнішня політика». Слухачів привітали: голова ДЕК, директор Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка проф. В.В. КОПІЙКА, ректор Академії проф. В.Г. ЦІВАТИЙ, завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції проф. С.С. ШЕРГІН.

Голова Державної екзаменаційної комісії проф. В.В. КОПІЙКА у своєму вітальному слові відзначив, що студенти Академії продемонструвати на державному іспиті глибокі професійні знання, які вони здобули під час навчання в рамках дворічної магістерської програми та успіхів у подальшому захисті магістерських робіт.

У своєму виступі Ректор Академії В.Г. ЦІВАТИЙ побажав слухачам перед поважною Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) продемонструвати високий рівень знань, умінь, навичок і професійних компетентностей, набутих під час навчання в Дипломатичній академії України при МЗС України за спеціальністю «Зовнішня політика» під час захисту магістерських робіт (у період з 16 по 23 червня 2016 року) і підтвердити високе звання магістра зовнішньої політики.

Державні екзаменаційні випробування випускників Академії проходять в атмосфері вимогливості та всебічного розгляду питань, передбачених програмою підготовки магістрів зовнішньої політики (освітньо-наукова програма «Зовнішня політика»).

10.06.2016

09 червня 2016 р. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Й.В. пана Лі ЯНГ-ГУ виступив з лекцією для студентів Дипломатичної академії України при МЗС України

DSC_0977_новый размер

09 червня 2016 року Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Й.В. пан Лі ЯНГ-ГУ виступив з лекцією для студентів Дипломатичної академії України при МЗС України на тему: «Корея та Україна: стратегічний план розвитку».

На початку лекції Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслав ЦІВАТИЙ акцентував увагу на продуктивних відносинах між Академією та Посольством Республіки Корея в Україні і висловив упевненість у їх подальшому розвитку.

Лекція розпочалася переглядом фільму, присвяченого історії розвитку та становлення Республіки Корея.

Й.В. пан Посол Лі ЯНГ-ГУ поділив свою презентацію на шість змістовних частин: глобальні тенденції; конкурентоспроможність дипломатій; двосторонні українсько-корейські відносини; напрямки співробітництва; очікувані результати; висновки.

Після лекції, студенти мали можливість задати питання Й.В. пану Послу щодо українсько-корейських відносин, економічного розвитку Кореї та безпекових питань, а також, користуючись нагодою, подякувати Й.В. пану Посолу Лі ЯНГ-ГУ за лекцію.

Лекція відбулася у форматі навчальної дисципліни «Компаративна історія, теорія і практика дипломатії іноземних держав» (доц. В.Г. ЦІВАТИЙ).

07.06.2016

07 червня 2016 р. Надзвичайний і Повноважний Посол Індійської Республіки в Україні Й.В. пан Манадж Кумар БАХАРТИ виступив з лекцією для студентів Дипломатичної академії України при МЗС України

DSC_0937_новый размер

07 червня 2016 року Надзвичайний і Повноважний Посол Індійської Республіки в Україні Й.В. пан Манадж Кумар БАХАРТИ виступив з лекцією для студентів Дипломатичної академії України при МЗС України на тему:«Індія та світ».

На початку лекції Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслав ЦІВАТИЙ акцентував увагу на продуктивних відносинах між Академією та Посольством Індійської Республіки в Україні і висловив упевненість у їх подальшому розвитку.

Й.В. пан Посол Манадж Кумар БАХАРТИ поділив свою лекцію на три змістовні частини: історія, сьогодення, майбутнє Індії. У кожній із змістовних частин виступу було детально акцентовано увагу на культурному, науковому, політичному, дипломатичному та економічному аспектах розвитку Індії.

Після лекції, студенти мали можливість задати питання Й.В. пану Послу щодо українсько-індійських відносин, внутрішньополітичної ситуації в країні та багатої історико-культурної спадщини Індії, а також, користуючись нагодою, подякувати індійському високоповажному гостю за змістовну та відверту лекцію.

Лекція відбулася у форматі навчальної дисципліни «Компаративна історія, теорія і практика дипломатії іноземних держав» (доц. В.Г. ЦІВАТИЙ).

31.05.2016

31 травня 2016 р. у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України відбувся попередній захист магістерських робіт випускників Академії 2016 року англійською мовою

DSC_0717

31 травня 2016 року у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України відбувся попередній захист магістерських робіт випускників Академії 2016 року англійською мовою (викладачі: Н.А. ШПАК, Л.А. СОКОЛОВСЬКА, А.М. РАШЕВСЬКА, І.О. НЕЧАЮК).

На захисті були присутні Ректор Дипломатичної академії України при МPC України В.Г. ЦІВАТИЙ, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Н.О. ТАТАРЕНКО, завідувач кафедри іноземних мов Н.А. ШПАК, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії Н.М. ГРУЩИНСЬКА, завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції С.О. ШЕРГІН, викладачі кафедри іноземних мов, студенти Академії.

Студенти успішно презентували результати своїх магістерських досліджень англійською мовою, яку вивчали в Академії впродовж двох років, продемонструвавши високий рівень професійної та мовної підготовки.

27.05.2016

26 травня 2016 р. у Дипломатичній академії України відбувся попередній захист магістерських робіт випускників 2016 року французькою мовою

IMG_20160526_100430_HDR

У Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України 26 травня 2016 року відбувся попередній захист магістерських робіт випускників 2016 року французькою мовою (викладачі Л.М.СТЕПАНІЩЕВА та А.А.РОМАНЮК).

Студенти успішно презентували результати своїх магістерських досліджень іноземною мовою, яку вивчали в Академії впродовж двох років, продемонструвавши ґрунтовні знання та високий рівень підготовки.

На захисті були присутні Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслав ЦІВАТИЙ, завідувач кафедри іноземних мов Наталія ШПАК і викладачі кафедри іноземних мов Дипломатичної академії України при МЗС України.

24.05.2016

24 травня 2016 р. у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України відбувся попередній захист магістерських робіт випускників 2016 року німецькою та іспанською мовами

IMG_9078!!!

24 травня 2016 року у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України відбувся попередній захист магістерських робіт випускників 2016 року німецькою та іспанською мовами (викладачі Т.В. КОЛОМІЄЦЬ, О.Б. ЛАВРИНЕНКО і М.В. МАРТИНЕНКО).

На захисті були присутні Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслав ЦІВАТИЙ, завідувач кафедри іноземних мов Наталія ШПАК, завідувач кафедри дипломатичної і консульської служби Ігор ЖАЛОБА, Директор Вищих курсів іноземних мов Дипломатичної академії України при МЗС України Надія ПЛЕСКАЧОВА, викладач Вищих курсів іноземних мов ДАУ України при МЗС України Тетяна ГРАБАЖЕЙ і викладачі кафедри іноземних мов Дипломатичної академії України при МЗС України.

Студенти успішно презентували результати своїх магістерських досліджень іноземними мовами та продемонстрували ґрунтовні знання іноземних мов, які вивчали в Академії впродовж двох років.

Директор Вищих курсів іноземних мов ДАУ при МЗС України Надія ПЛЕСКАЧОВА виступила з пропозицією в майбутньому проводити спільні наукові заходи, присвячені вивченню іноземних мов,  спільно зі співробітниками МЗС України, викладачами та студентами ДАУ України при МЗС України.

20.05.2016

20 травня 2016 р. Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслав ЦІВАТИЙ зустрівся з Радником-посланником, заступником глави місії Посольства Республіки Польща в Україні паном Рафалем ВОЛЬСЬКИМ

DSC_0501_новый размер

20 травня 2016 року відбулася робоча зустріч Ректора Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслава ЦІВАТОГО з Радником-посланником, заступником глави місії Посольства Республіки Польща в Україні паном Рафалем ВОЛЬСЬКИМ.

Під час зустрічі було обговорено основні засади «Концепції розвитку та підвищення ефективності діяльності Дипломатичної академії України при МЗС України на 2016-2020 роки» з урахуванням польського досвіду. Зокрема, ставилося питання про підготовку професійних кадрів для потреб обласних державних адміністрацій та інших міністерств і відомств України, координацію діяльності у сфері зовнішньої політики яких забезпечує МЗС України.

Ректор В. ЦІВАТИЙ відзначив надання значної підтримки Республіки Польща у підготовці дипломатичних кадрів України, зокрема короткострокового навчання груп студентів та дипломатів в Польському інституті дипломатії. Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо можливості проведення спільних наукових і культурних заходів упродовж 2016 року, зокрема присвячених відзначенню 25-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Після робочої зустрічі пан Рафаль ВОЛЬСЬКИЙ поділився зі студентами Академії практичним досвідом роботи та розповів про організацію роботи МЗС Республіки Польща в рамках дисципліни «Практична дипломатія» (к.і.н., доц. С.Д. ПОПИК).