29 липня 2016 р. успішно завершилася літня професійно-тематична практика студентів Дипломатичної академії України при МЗС України в Міністерстві закордонних справ України, дипломатичних представництвах України за кордоном та в інших органах державної влади, які задіяні у сфері зовнішніх зносин.

29.07.2016
фото (11)

У період з 04 по 29 липня 2016 року студенти першого курсу Дипломатичної академії України при МЗС України, відповідно до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010006 – «Зовнішня політика», проходили літню професійно-тематичну практику в Міністерстві закордонних справ України, дипломатичних представництвах України за кордоном та в інших органах державної влади, які задіяні у сфері зовнішніх зносин.

Інформаційно-організаційний і навчально-методичний супровід практики забезпечували: ректор Академії В.Г. ЦІВАТИЙ; проректор Н.О. ТАТАРЕНКО; начальник відділу МЗС України В.І. ДЕМ’ЯНЕЦЬ; професорсько-викладацький склад Академії: Катерина МАЛЬШИНА, Ігор ГОРОБЕЦЬ, Олексій БАБЕНКО; Корнелія ЛУСКАЛОВА; Ілона ЛУКАЧ; Сергій ВЛАСОВ.

Усі практиканти від Академії 29 липня 2016 року успішно завершили практику, свідченням чому стали схвальні позитивні відгуки їх керівників практики. За результатом практики студенти Академії набули практичного досвіду роботи дипломатичних та консульських працівників, продемонструвавши високий рівень здобутих знань, навичок, умінь і професійних компетентностей.

За підсумками роботи практики на початку вересня 2016 року в Дипломатичній академії України при МЗC України запланована до проведення підсумкова звітна конференція за результатами практики й за участю представників МЗС України, керівників практики, завідувачів кафедр Академії та студентів.