Структура академії

Схема
Перший проректор
з науково-педагогічної
та навчальної роботи
Проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків
Проректор з адміністративно-господарської роботи
Сектор з видавничо-редакційної роботи
Навчально-методичний відділ
Відділ кадрів
Наукова бібліотека
Бухгалтерія Планово-фінансовий відділ
Експлуатаційно-технічний і господарський відділ
Музей Академії
Гуртожиток