Засоби діагностики якості знань з економічної дипломатії. Практикум

Татаренко Н. О., Грущинська Н. М., Яценко О. М., Маштабей В. Я., Руденко Н. В., Панікар Г. Ю., Кончин В. І., Брикова І. В., Мартинюк О. В. // Засоби діагностики якості знань з економічної дипломатії: практикум. – Київ: ДАУ, 2017.

Практикум “Засоби діагностики якості знань з економічної дипломатії” призначений для використання слухачами спеціальності “Зовнішня політика” при підготовці до складання іспитів та заліків, в тому числі Державного іспиту з нормативних та спеціалізованих дисциплін, та з метою перевірки і закріплення набутих в процесі навчання знань.

Практикум складається з трьох розділів, які включають нормативні дисципліни, спеціалізовані дисципліни та словник термінів. Кожен з підрозділів присвячений окремій дисципліні та містить запитання, які потребують обгрунтованої відповіді; практичні завдання у вигляді кейсів (індивідуальних в своєму виконанні), тестові завдання та список рекомендованної літератури, які можуть бути використані слухачами при підготовці до іспитів. Завершується практикум словником термінів.