Наукова діяльність

04 травня 2017 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбувся публічний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04

НА ТИТУЛКУ ПОСТАВИТЬ!!!DSC_0663_новый размер

04 травня 2017 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку МАКСИМЕЦЬ В. Є. на тему: «Трансформація зовнішньої політики Словацької Республіки в умовах формування нової системи «балансу сил» в Центрально-Східній Європі».

Робота виконана: на кафедрі міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Науковий керівник: ГУЛАЙ В.В., доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційні опоненти: РИЖКОВ М.М., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; КИРИЛИЧ В.П., кандидат політичних наук, доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України.

Засідання спеціалізованої вченої ради К26.728.02 зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку вів голова спеціалізованої вченої ради К 26.728.02 доктор політичних наук, професор ШЕРГІН С.О.

04 травня 2017 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку КРУПЕНІ І.М. на тему: «Малайзія в регіональній безпеці Південно-Східної Азії».

Робота виконана: на кафедрі зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України. Науковий керівник: ВІДНЯНСЬКИЙ С.В., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України.

Офіційні опоненти: ГАЛАКА С.П., доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

ШВЕД В.О., кандидат політичних наук, доцент, завідувач відділу історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

На захисті дисертації був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Малайзії в Україні, Й.В. пан ДАТУК АЯУФ БАЧІ.

Галерея

25 січня 2017 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К26.728.02 зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку

DSC_0444_новый размер

25 січня 2017 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулося  засідання спеціалізованої вченої ради К26.728.02 зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Підчас засідання розглядалося питання:  Про затвердження експертного висновку та прийом до захисту дисертаційної роботи Віри Євгенівни МАКСИМЕЦЬ на тему «Трансформація зовнішньої політики Словацької Республіки в умовах формування нової системи «балансу сил» в Центрально-Східній Європі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Робота виконана на кафедрі міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» під науковим керівництвом доктора політичних наук, професора, завідувача кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» Василя Васильовича ГУЛАЙ.

Під час засідання виступили: голова ради, професор, доктор політичних наук С.О. ШЕРГІН; доктор політичних наук, професор С.П. ГАЛАКА; доктор політичних наук, професор Л.Д. ЧЕКАЛЕНКО; доктор політичних наук, професор І.Д. ДУДКО та інші.

Після розгляду було прийнято рішення рекомендувати до захисту дисертаційну роботу Віри Євгенівни МАКСИМЕЦЬ на тему «Трансформація зовнішньої політики Словацької Республіки в умовах формування нової системи «балансу сил» в Центрально-Східній Європі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Галерея

З 01 по 30 вересня 2016 року, відповідно до напрямів своєї освітньої діяльності, Дипломатична академія України при МЗС України здійснює набір до аспірантури на 2016/2017 навчальний рік (підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальностей 032 – Історія та археологія і 052 – Політологія). Вступні іспити проводитимуться в жовтні 2016 року. Початок навчання в аспірантурі – 01 листопада 2016 року

foto-do-novyny-2

З 01 по 30 вересня 2016 року відповідно до напрямів своєї освітньої діяльності Дипломатична академія України при МЗС України здійснює набір до аспірантури на 2016/2017 навчальний рік (підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальностей 032 – Історія та археологія і 052Політологія).

Форми навчання в аспірантурі: очна та заочна.

Нормативний строк навчання в аспірантурі – 4 роки.

Навчання в аспірантурі здійснюється:

очна форма – за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);

очна та заочна форми – за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Особи, які вступають до аспірантури Академії за державним замовленням та рекомендовані в установленому порядку закладом державної форми власності для навчання в аспірантурі Академії, допускаються до складання вступних іспитів після погодження їхніх кандидатур МЗС України.

Вступні іспити проводитимуться в жовтні 2016 року (згідно з графіком).

Особи, які вступають до аспірантури складають вступні іспити:

–           зі спеціальності;

–           з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської);

–           з філософії.

Зарахування здійснюється на загальних підставах і визначається сумою оцінок, отриманих на вступних іспитах, та за реферат.

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється у Дипломатичній академії України при МЗС України, визначається ліцензією на освітню діяльність – підготовку докторів філософії, видану Міністерством освіти і науки України.

Прийом документів до аспірантури на 2016–2017 навчальний рік проводиться з 01 вересня по 30 вересня 2016 року щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00, за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 2, к. 207 (ІІ-й поверх).

Тел. (044) 238-15-45, факс. (044) 278-75-81.

Початок навчання в аспірантурі – 01 листопада 2016 року.

29 червня 2016 р. в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.728.02 зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку

04 (1)

29 червня 2016 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.728.02 зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

На початку засідання Ректор Академії В.Г. ЦІВАТИЙ привітав членів спеціалізованої вченої ради з початком її діяльності після реєстрації в МОН України.

Першим питанням порядку денного роботи спеціалізованої вченої ради до захисту була представлена дисертація Ірини Анатоліївни ДУЖОЇ на тему «Тихоокеанська стратегія США: інтеграційний та безпековий вимір», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Робота була виконана у відділі країн історії Азії та Африки, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (науковий керівник проф. С.О. ШЕРГІН).

В обговорені наукової роботи виступили: проф. Л.Д. ЧЕКАЛЕНКО, проф. І.Д. ДУДКО, проф. І.І. ПОГОРСЬКА, проф. С.П. ГАЛАКА, проф. В.Г. КОСМИНА, проф. О.Г. ЦВЕТКОВ та інші.

Шляхом таємного голосування було прийнято рішення про присудження І.А.ДУЖІЙ наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Другим питанням порядку денного роботи спеціалізованої вченої ради було розгляд та затвердження складу експертної комісії спеціалізованої вченої ради К 26.728.02 зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку з розгляду дисертаційної роботи В.Є. МАКСИМЕЦЬ на тему: «Трансформація зовнішньої політик Словацької Республіки в умовах формування нової системи «балансу сил» в Центрально-Східній Європі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Робота була виконана на кафедрі міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» (науковий керівник доц. В.В. ГУЛАЙ).

31 березня 2016 р. в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулося планове засідання спеціалізованої вченої ради К 26.728.02 зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (напрям освіти – політичні науки)

image003

31 березня 2016 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулося планове засідання спеціалізованої вченої ради К 26.728.02 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (напрям освіти – політичні науки). Голова спеціалізованої вченої ради – доктор політичних наук, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції, професор С.О. ШЕРГІН та заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри зовнішньої політики та дипломатії, професор Л.Д. ЧЕКАЛЕНКО, проінформували присутніх про поточну діяльність спецради.

Згідно з порядком денним було розглянуто питання про затвердження експертного висновку та прийом до захисту дисертаційної роботи ДУЖОЇ Ірини Анатоліївни на тему: «Тихоокеанська стратегія США: інтеграційний та безпековий вимір» зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Під час підведення підсумків, Ректор Академії, Заслужений працівник освіти України, Вячеслав ЦІВАТИЙ відзначив вагомість відкриття в Дипломатичній академії України при МЗС України нового напряму наукової діяльності Академії та висловив побажання успішного захисту молодим науковцям у 2016 році та здобуття наукового ступеня – кандидата політичних наук.

На початку 2016 року вийшов з друку черговий 9-й випуск серійного наукового видання Дипломатичної академії України при МЗС України – Зовнішня політика України – 2014: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / за ред. Г.М. Перепелиці, О.В. Потєхіна. – К.: ВД «Стилос», 2015. – 326с.

5

На початку 2016 року вийшов з друку черговий 9-й випуск серійного наукового видання Дипломатичної академії України при МЗС України – Зовнішня політика України – 2014: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / за ред. Г.М. Перепелиці, О.В. Потєхіна. – К.: ВД «Стилос», 2015. – 326с. ISBN 978-966-193-108-3

Мета наукового щорічника – дати комплексний аналіз зовнішньої політики України, ключових тенденцій, властивих їй протягом 2014 року, та викласти прогнозні сценарії їх розвитку у 2016-2017 роках, а також окреслити пріоритетні напрями реалізації зовнішньополітичного курсу країни. Книжка покликана стимулювати політикум та науковий загал України до дискусії та наукового пошуку шляхів розв’язання зовнішньополітичних проблем і вдосконалення зовнішньополітичної діяльності держави.

На презентації серії зазначених щорічників Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслав ЦІВАТИЙ, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Академії Наталія ТАТАРЕНКО, головний редактор видання Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ і директор Наукової бібліотеки Академії Тетяна ШУБЕНКОВА відзначили значущість і користь даного щорічника для навчального процесу та наукових досліджень у сфері зовнішніх зносин.

Серія наукових аналітичних щорічників «Зовнішня політика України видається» з 2006 року. Презентований науковий випуск є за черговістю виходу – дев’ятим. Науковий щорічник виходить двома мовами: українською та англійською. Щорічник розрахований на широке коло вітчизняних та зарубіжних фахівців, науковців, представників вітчизняного дипломатичного корпусу, посольств України за кордоном та іноземних представництв в Україні, а також читачів, які цікавляться зовнішньою політикою, дипломатією та міжнародними відносинами.

08 грудня 2015 р. під грифом ДАУ при МЗС України вийшов збірник наукових праць: Сильна ООН – кращий світ – К., 2015. – 176с.

Збірник

08 грудня 2015 року вийшов друком черговий збірник наукових праць із започаткованої в Дипломатичній академії України серії наукових збірників, підручників, навчальних посібників і монографій нового покоління, а саме: СИЛЬНА ООН – КРАЩИЙ СВІТ: Збірник наукових праць / За ред. В.Г. ЦІВАТОГО, Н.О. ТАТАРЕНКО. – К., 2015. – 176с.

На презентації в.о. Ректора Академії Вячеслав Григорович ЦІВАТИЙ зазначив, що на сьогодні одним із головних і пріоритетних завдань Дипломатичної академії України при МЗС України як навчально-методичного центру української вищої школи за спеціальностями зовнішньополітичного і дипломатичного профілю – є підготовка нового покоління підручників і навчальних посібників, упровадження креативних та інноваційних технологій в освіті ХХІ століття.

Галерея

17 червня 2015 р. відбулося відкриття роботи Спеціалізованої вченої ради ДАУ з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

1

17 червня 2015 року в залі Вченої ради Дипломатичної академії України при МЗС України відбулося відкриття роботи Спеціалізованої вченої ради (шифр К 26.728.02) Академії з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».

Із вітальним словом до присутніх звернулись Ректор Академії М.А. КУЛІНІЧ, Проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Н.О. ТАТАРЕНКО та Голова Спеціалізованої вченої ради, завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції С.О.  ШЕРГІН.

Голова Спеціалізованої вченої ради С.О. ШЕРГІН у своєму виступі ознайомив присутніх із основними положеннями базових нормативно-правових засад функціонування та порядком роботи Спеціалізованої вченої ради.

Ректор М.А. КУЛІНІЧ у своєму виступі запевнив членів Спеціалізованої вченої ради у наданні зі своєї сторони всебічної адміністративної та наукової підтримки для якісної та ефективної роботи Спеціалізованої вченої ради.

Галерея

26 червня 2014 р. у Дипломатичній академії України при МЗС України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-австрійські читання»

1

26 червня 2014 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-австрійські читання», організаторами якої виступили Дипломатична академія України при МЗС України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Австрійський культурний форму у Києві.

З вітальним словом виступили ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Микола КУЛІНІЧ та директор Австрійського культурного форуму у Києві, Посланник Посольства Австрії в Україні Якуб ФОРСТ-БАТТАЛЬЯ.

У роботі двох секцій взяли участь і виголосили доповіді науковці з Києва, Москви, Відня, Чернівців, Тернополя. За результатами роботи конференції заплановано видання збірки наукових статей.

Програма конференції

Галерея

25 червня 2014 р. відбулося засідання Вченої ради Дипломатичної академії України при МЗС України

1

25 червня 2014 року в Дипломатичній академії України при МЗС України відбулося чергове засідання Вченої ради. Відкрив засідання Голова Вченої ради ДАУ, ректор Академії М.А. КУЛІНІЧ.

Перше питання Порядку денного було присвячене вшануванню пам’яті Міністра закордонних справ України (1994 – 1998 рр.), Голови 52-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН (1997 – 1998 рр.) Геннадія Йосиповича УДОВЕНКА з нагоди 83-ї річниці з дня народження (22 червня 2014 року).

Член Вченої ради, Заступник міністра закордонних справ України Д.Р. ЛУБКІВСЬКИЙ, Народний депутат України, Міністр закордонних справ України Б.І. ТАРАСЮК (1998-2000, 2005-2007), Міністр закордонних справ України (2007-2009) В.С. ОГРИЗКО, дружина Г.Й.Удовенка Д.Г. БУТЕНКО, Надзвичайні і Повноважні Посли України О.С. СЛІПЧЕНКО, І.М. ТУРЯНСЬКИЙ, Ю.В. БОГАЄВСЬКИЙ, М.І. МАЙМЕСКУЛ, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор О.Г. БІЛОРУС, директор Інституту всесвітньої історії НАНУ, доктор історичних наук, професор А.І. КУДРЯЧЕНКО, доктор історичних наук, професор кафедри зовнішньої політики і дипломатії ДАУ С.В. ВІДНЯНСЬКИЙ поділилися з присутніми спогадами про корифея української дипломатії, Міністра закордонних справ України, Надзвичайного і Повноважного Посла України, Почесного доктора Дипломатичної академії України, одного із фундаторів Дипломатичної академії України при МЗС України Геннадія Йосиповича УДОВЕНКА.

Г.Й. УДОВЕНКО зробив вагомий внесок у становлення зовнішньополітичного та дипломатичного іміджу України, був активним державним і громадським діячем, якого шанувала вся світова спільнота. Його життєвий, дипломатичний та громадський шлях залишається прикладом для наслідування як діючими, так і майбутніми дипломатами.

У 2008 році Г.Й. УДОВЕНКО передав до Наукової бібліотеки Дипломатичної академії України особистий архів своєї діяльності за 1994-2007 роки. До архіву увійшли всі його виступи на міжнародних і національних зібраннях, особиста переписка, публікації, офіційні документи. Цей архів став важливим джерелом інформації для майбутніх дипломатів і магістрів зовнішньої політики.

У ході засідання Вченої ради були також розглянуті та обговорені конкурсні питання на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Академії, а також питання щодо основних підсумків роботи Академії в 2013/2014 н.р. та заслухані звіти, які представили Вченій раді Перший проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент, заступник голови Вченої ради В.Г. ЦІВАТИЙ та проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії Н.О.ТАТАРЕНКО.

Галерея