БРИКОВА

Брикова Ірина Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук

Педагогічний стаж – 9 років.

У 2004 році закінчила Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки і менеджменту, отримала диплом магістра з міжнародної економіки з відзнакою. У 2008 р. завершила навчання в аспірантурі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регіональна компонента міжнародної конкурентоспроможності країн». 2004-2012рр. – працювала на різних посадах кафедри міжнародної економіки ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, де викладала наступні дисципліни: Управління міжнародною конкурентоспроможністю, Міжнародний економічний аналіз, Міжнародна економіка, тренінг з міжнародного економічного аналізу. Приймає участь у міжнародних науково-дослідних проектах (European Cluster Observatory, PROINNO Europe, European Academy of Management, European Research Network), активно співпрацює з провідними університетами та бізнес-школами світу (Единбурзька бізнес-школа, Інститут адміністрування підприємств Університету Софія-Антиполіс, MBA school SIC), є сертифікованим бізнес-тренером (ibstpi) та займається проведенням бізнес-тренінгів (конкурентні стратегії, крос-культурний менеджмент, soft-skills), консалтингом (формування та реалізація конкурентних стратегій).

Має досвід практичної роботи: працювала у торгівельному відділі посольства королівства Бельгія в Україні, комерційним агентом в компанії Air France, директором з продажів Інтернет-холдингу Fan-Internet. Зараз обіймає посаду комерційного директора міжнародного медіа-холдингу SUP MEDIA Україна.

Напрями наукових досліджень:

 • регіональні інноваційні системи
 • кластерні моделі регіонального розвитку
 • міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин
 • крос-культурний менеджмент

Викладає дисципліни:

 1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю, основною метою якої є формування розуміння студентами факторів та механізмів досягнення високих конкурентних позицій суб’єктами міжнародних економічних відносин на світовому ринку
 2. Фінансова глобалізація і фінансова безпека, основною метою якої є формування розуміння студентами сутності, чинників та форм прояву фінансової глобалізації, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро – та макроекономічному рівнях, а також розробки стратегій мінімізації фінансових ризиків.

Публікації

 • Регіональна інноваційна система як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національних регіонів, 2006.
 • Regional Innovation System as the basis for elevating the international competitive status of national regions, 2006.
 • Концепція міжнародної конкурентоспроможності національного регіону та її практичний вимір, 2006.
 • Національна інноваційна система як нова мегаінституція глобального економічного середовища, 2006.
 • Венчурне фінансування як ключовий механізм комерціалізації інновацій в межах регіональної інноваційної системи, 2007.
 • Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних регіонів в глобальному економічному просторі, 2007.
 • Репозиціонування національних регіонів в системі глобальних конкурентних відносин, 2007.
 • Ключові фактори формування інноваційних конкурентних переваг національних регіонів в умовах становлення економіки знань, 2007.
 • Реалізація інноваційної кластерної моделі в умовах глобальних викликів (на прикладі ОАЕ), 2009.
 • Трансформація економічної природи соціальних послуг на постіндустріальному етапі розвитку світового господарства, 2009.
 • Конкурентоспроможні кластери як основа формування регіональних інноваційних систем країн світу, 2011.
 • Роль креативних регіонів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації, 2011.
 • Роль метрополістичних інноваційних систем в реалізації національних конкурентних переваг, 2011.
 • Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України, 2012.