ЧекаленкоЛД

Чекаленко Людмила Дмитрівна

Доктор політичних наук, професор

Чекаленко Людмила Дмитрівна, д.політ.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції.

Проф. Чекаленко Л.Д. є розробником і викладає навчальні курси: Європейська інтеграція, Безпековий вимір європейської інтеграції, Міжнародні відносини і світова політика, Зовнішня політика України, ОБСЄ, Дипломатичний протокол тощо.

Має понад 250 наукових праць: підручники, монографії, розділи в колективних монографіях, низка брошур і статей. Публікувалася поза Україною в Республіці Польща, ФРН, Російській Федерації, член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. Із опублікованих робіт виокремимо монографії і підручники: «Зовнішня політика і безпека України» (РНБОУ, К., 2005), «Україна в системі міжнародних відносин» (Освіта, К.,1998), «Дипломатія» (К., 1997), «Зовнішня політика України» (Либідь, К., 2007), «Витоки української дипломатії» (К., 2009); «Зовнішня політика України від давніх часів до наших днів» (К., 2011), «ОБСЄ» (К., 2013), «Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем»  (К., 2013).