civatyj

Ціватий Вячеслав Григорович

Доцент, кандидат історичних наук

Заслужений працівник освіти України (2011).

Перший проректор Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України (з 2001 по тепер. час).

В.о. Ректора Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України (з 13.11.2015 р. по 09.03.2017 р.).

Член Координаційної групи з питань реалізації Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції при Національному агентстві України з питань державної служби (Наказ Нацдержслужби від 27.10.2014р. № 165).

Голова підкомісії із зовнішньої політики (8.18010006) Науково-методичної комісії (НМК) із специфічних категорій підготовки (напрям освіти 1801) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту від 25.11.2011р. № 1364).

Член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах (склад Громадської ради затверджено на засіданні Комітету 18 березня 2015 року, протокол № 18).

Член Правління Громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин», створеної на базі Дипломатичної академії України при МЗС України у 2016 році.

Член громадської організації «Українська асоціація зовнішньої політики».

Член Асоціації міжнародних досліджень / InternationalStudiesAssociation (ISA).

Член Міжнародної Академії глобальних досліджень / InternationalGlobalStudiesAcademy (IGSA)

Член Асоціації гастрономічної науки і культури (Товариство історичної гастрономіки).

Член Асоціації медієвістів та істориків раннього Нового часу (Асоціація істориків Середньовіччя та раннього Нового часу).

Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» та історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – «Всесвітня історія».

Головний редактор фахового видання з історичних, політичних, економічних і юридичних наук – «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (видається з 1998 року): серія «Історичні науки», серія «Політичні науки», серія «Економічні науки».

Головний редактор фахових наукових журналів:

«Історія та археологія».

«Всесвітня історія: погляд з ХХІ століття».

«Європа: політика, дипломатія, культура, право, суспільство»

«Ібероамерика: дипломатія, зовнішня політика, міжнародні відносини».

«Медієвістика. Середні віки: дипломатія, політика, суспільство».

«Ранній Новий час (XVI-XVIII ст.): дипломатія, зовнішня політика, міжнародні відносини».

«Міжнародно-політична регіоналістика і країнознавство».

«Актуальні питання історії держави і права зарубіжних країн».

«Актуальні питання історії Середньовіччя та раннього Нового часу».

Головний редактор фахових наукових збірників:

«Дипломатія: теорія, історія, практика».

«Зовнішня політика і дипломатія».

«Інституціоналізація: дипломатія, політика, системи».

«Компаративістика: історія, політика, право, дипломатія, міжнародні відносини».

«Міжнародні відносини і світова політика: системи, інституції, моделі».

«Всесвітня історія: Середні віки і ранній Новий час».

«Балканістика: політика, дипломатія, інституції».

«Туреччина: політика, дипломатія, інституції».

«Питання французької історії».

Член редакційної колегії наукового журналу «Зовнішні справи» (фахове видання з історичних і політичних наук).

Член редакційної колегії наукового щорічника «Україна дипломатична» (фахове видання з історичних наук).

Член редакційної колегії наукового журналу «Проблемы постсоветского пространства» (фахове видання з політичних і історичних наук).

Член редакційної колегії наукового видання«Журнал Белорусского государственного университета. Международные отношения» (фахове видання з історичних і політичних наук).

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Компаративна історія, теорія і практика дипломатії», «Дипломатія іноземних держав», «Інститути, тренди та моделі дипломатії», «Інституціональна історія світової дипломатії», «Дипломатичний протокол і етикет», «Міжкультурна комунікація та службовий етикет», здійснює наукове керівництво підготовкою магістерських і кандидатських робіт.

Автор понад 600 наукових і науково-методичних публікацій у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях (Білорусь, Болгарія, Грузія, Казахстан, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словенія, Туреччина, Франція та ін.), 3 навчальних посібників та автор розділів у 9 колективних монографіях.

Наукові інтереси: Зовнішня політика і дипломатія України, Компаративна історія, теорія і практика дипломатії; Зовнішня політика і дипломатія іноземних держав; Дипломатичний протокол і етикет, Зовнішня політика і дипломатія Середньовіччя, ранньої Нової та Нової історії країн Європи і Північної Америки; Компаративістика міжнародних відносин; Дипломатична компаративістика.

Професійні нагороди: Почесна грамота МЗС України (2002р.); Почесна грамота Київського міського голови та цінний подарунок (2006р.); нагрудний знак «Почесна відзнака Міністерства закордонних справ України» ІІІ ступеня (2008р.).

E-mail: tsivatyi@gmail.com tsivatyy@da.mfa.gov.ua 

Мобільний телефон: + 38 066-100-9-666