Космина

КОСМИНА ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Доктор історичних наук, професор

Доктор історичних наук, доцент, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції. Автор близько 90 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. монографії, низки написаних у співавторстві підручників і навчальних посібників із всесвітньої історії. Фахівець у галузі історії цивілізацій, теоретичних та методологічних проблем всесвітньої історії, міжнародних відносин та країнознавства. Викладає навчальні курси «Теорія міжнародних відносин», «Східно-Центральна Європа», «Латинська Америка».