Мартинюк

Мартинюк Олена Віталіївна

Доцент, кандидат економічних наук

Педагогічний стаж – 15 років

Закінчила аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України та захистила дисертацію на тему: «Реалізація принципу протекціонізму в митній політиці країн з перехідною економікою» в 1997 році. З того часу працювала в Київському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана на посадах асистента, доцента кафедри міжнародної економіки та кафедри міжнародного менеджменту. Викладала курси: «Митна справа», «Міжнародна економіка», «Основи ЗЕД», «Міжнародна економічна діяльність України», «Економічна експертиза експортно-імпортних операцій».

Напрями наукових досліджень:

 • дослідження особливостей регулювання міжнародної економічної діяльності на національному та міжнародному рівнях
 • стратегії соціально-економічного розвитку країн світу
 • управління вищою освітою в умовах інтернаціоналізації

Викладає дисципліни:

Економічна експертиза експортно-імпортних операцій

Головна мета дисципліни полягає у необхідності сформувати ґрунтовні знання реальних експортно-імпортних операцій, що укладаються та реалізуються в сучасних умовах, в тому числі як на рівні окремих підприємств, так і на рівні держави. Діяльність на зовнішніх ринках може бути ефективною, якщо фахівці з економічної дипломатії глибоко володіють теорією і практикою управління експортно-імпортними операціями, особливо економічним аналізом їх ефективності з урахуванням особливостей конкретних ринків, регіонів і змін ринкової кон’юнктури.

Публікації

 • Місце і роль України на міжнародному ринку інвестиційного капіталу, 2012.
 • Україна і світ (країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти), 2011.
 • Наукова складова викладання фахової дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України», 2011.
 • Стратегії розвитку освітніх систем країн світу, 2011.
 • Тенденції розвитку бізнес-освіти в Україні та світі / У колективній монографії «Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні», 2010.
 • Intedration of Ukraine in the world market of educational services in the conditions of internazionalization of educational activity, 2010.
 • Mehanism of financing of market of educational services, 2010.
 • Менеджмент соціальної сфери, 2010.
 • Розвиток вищої освіти України в контексті інтернаціоналізації ринку праці / У колективній монографії «Економічні основи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», 2009.
 • Україна на світових ринках робочої сили в умовах інтернаціоналізації відпливу умів, 2008.
 • Use of Modern Information Technologies in Higer Education, 2007.
 • Трансформація форм та методів захисту національного ринку від недобросовісної конкуренції, 2005.