Паникар

Панікар Герман Юрійович

Доцент, кандидат економічних наук

Педагогічний стаж – 7 років

У 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченко. 1998-2001рр. – навчання в аспірантурі КНУ ім. Т.Г.Шевченко.

2007-2009 рр. – доцент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Міжрегіонального інституту управління.

2009-2012 рр. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Крім того, займав різноманітні посади в органах місцевої влади та у великих міжнародних компаніях.

Напрями наукових досліджень:

 • прямі зарубіжні інвестиції і міжнародне виробництво
 • міжнародне портфельне інвестування і світовий фондовий ринок
 • формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України
 • світовий фінансовий ринок, тенденції і закономірності його розвитку

Викладає дисципліни:

Міжнародні фінанси і іноземні інвестиції

Головною метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних знань та практичних навичок з міжнародних валютно-кредитних відносин та іноземних інвестицій, знайомство з середовищем міжнародних фінансів, світовою грошовою системою, валютними системами, роботою валютних ринків, міжнародними фінансовими організаціями, тощо.

Світова економіка і міжнародні економічні відносини

Основною метою викладання дисципліни є формування у майбутніх магістрів зовнішньої політики системи спеціальних знань з теорії світової економіки, стану та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин (МЕВ) в епоху глобалізації.

Публікації

 • Інвестиційні ризики: їх характеристика та вплив на процес іноземного інвестування, 2000.
 • Механізм формування інвестиційного іміджу регіону, 2001.
 • Розвиток суспільно-приватного партнерства як необхідна умова реалізації ефективної політики залучення прямих іноземних інвестицій, 2002.
 • Сучасні методи розробки регіональної політики залучення прямих іноземних інвестицій, 2003.
 • Посилення державно-приватного партнерства в умовах глобалізації, 2010.
 • Позитивні та негативні наслідки децентралізації політики залучення прямих іноземних інвестицій, 2010.
 • Державно-приватне партнерство: зарубіжний досвід та можливість його використання для України, 2011.
 • Економічне партнерство США та Китаю в умовах глобалізації, 2011.
 • Кластерна політика як основа зростання конкурентоспроможності держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2012.
 • Зарубіжний досвід посилення конкурентоспроможності на основі кластерної стратегії, 2012.