Руденко

Руденко Наталя Валентинівна

Доцент, кандидат економічних наук

Педагогічний стаж – 16 років.

Закінчила в 1997 році Київський університет ім. Тараса Шевченка, у 2000 році аспірантуру за спеціальністю «Економічна теорія». У 2008 році в Інституті світової економіки і міжнародних відносин захистила дисертацію на тему: «Вплив міжнародних тенденцій зайнятості на регулювання ринків праці у відкритій  економіці» за спеціальністю 08.00.02.

З 1997р. по 2009р. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту економіки і інформаційних технологій Міжрегіональної академії управління персоналом. З вересня 2009 р. – на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, вчене звання доцента було присвоєно в січні 2011р.

Викладала дисципліни: “Економічна теорія”, “Політекономія”, “Перехідні економічні системи”, “Міжнародні економічні відносини”

Напрями наукових досліджень:

 • міжнародний ринок праці в умовах глобалізації;
 • міжнародні міграційні тенденції;
 • міжнародна інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій;
 • проблемп зовнішньоекономічної діяльності України.

Викладає дисципліни:

 • Зовнішньоекономічна діяльність України

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців в галузі сучасної дипломатії структурованої системи знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності зовнішньоекономічної політики України, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та реалізації зовнішньоекономічної стратегії України.

 • Міжнародний бізнес

Метою викладання дисципліни є формування у слухачів розуміння функціональної та інституціональної структури міжнародного бізнесу, закономірностей, тенденцій і проблем його розвитку в умовах глобалізаційних процесів.

Публікації

 • Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток національних ринків праці, 2010.
 • Сучасні економічні системи: концептуальні підходи, 2010.
 • Вплив світової економічної кризи на розвиток ринку праці в Україні, 2010.
 • Пряме іноземне інвестування: сучасний стан та перспективи розвитку, 2011.
 • Вплив глобалізації світової економіки на розвиток національних ринків праці, 2011.
 • Діяльність транснаціональних корпорацій в транскордонному екологічному просторі, 2011.
 • Вплив іноземного інвестування на розвиток фінансового сектору України, 2012.
 • Національні інтереси як фактор співробітництва України та Росії, 2012.
 • Зайнятість населення у контексті інтеграційної перспективи, 2012.
 • Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку, 2013.