shpakovsky

Шпаковски Любов Володимирівна

Доцент, кандидат історичних наук

Забезпечує викладання дисциплін: «Культура міжнародних відносин»; «Методологія та організація наукових досліджень.

Сфера наукових інтересів: займається вивченням історії світової та української культури, історії держави та права, проблемами суспільно-політичних, культурних та релігійних процесів в Україні періоду незалежності.