6

Татаренко Наталія Олексіївна

Кандидат економічних наук, професор

Стаж науково-педагогічної роботи – 38 років

Відомий фахівець у сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, професор Татаренко Наталія Олексіївна. Одержала вищу освіту  в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка в 1975 році, за спеціальністю “Політична економія”.

У 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розподіл за працею”. Звання доцента кафедри політичної економії присвоєно у 1995 році.

У 2000 році закінчила докторантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У 2005 році атестаційною колегією МОН України присвоєно звання професора.

Сфера професійних інтересів – міжнародні стратегії економічного розвитку. Має близько 170 наукових праць і 10 захищених аспірантів. Постійно бере участь у міжнародних конференціях.

Проходила стажування в Німецькому інституті менеджменту і бізнесу (м. Гамбург, Німеччина), Університеті Джорджа Вашингтона (м. Вашингтон, США), у Празькому університеті (м. Прага, Чехія), та підвищення кваліфікації в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Зовнішній екзаменатор і куратор Австралійського Університету Південного Квісленду (University of Southern Queensland).

Лауреат нагороди імені Ярослава Мудрого Академії вищої школи України.

Заступник головного редактора наукового журналу «Стратегії розвитку України соціологія, економіка, право» (видається з 2003 року).; член редколегії фахового видання «Науковий вісник Дипломатичної Академії України».

Коло наукових інтересів:

 • міжнародна економіка
 • міжнародні стратегії економічного розвитку
 • національні стратегії міжнародного розвитку
 • історія економічних вчень
 • економічна історія
 • політична економія

У Дипломатичній академії викладає дисципліну «Національні стратегії міжнародного розвитку».

Публікації

 • Ukraine’s position in the European Economy / Convergence and divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases, 2013.
 • Стратегии национального развития в контексте формирования нового мирового порядка, 2012.
 • Економічний контент дипломатії, 2012.
 • Національні економічні інтереси: культурні виміри і глобальний контексті, 2012.
 • National Economic Interests: Cultural Dimensions and Global Context, 2012.
 • Дипломатія як спосіб життя, 2012.
 • Специфічні основи сучасної реструктуризації глобального простору, 2012.
 • Соціальна компонента міжнародної стійкості національних економік, 2011.
 • Сценарії глобалізації: варіативність концепцій і реалії, 2011.
 • Національна економічна ідеологія як об’єкт глобального впливу, 2011.
 • Концептуальні виклики стратегії модернізації національної економіки України, 2011.
 • Державна власність і економічна політика у глобальному антикризовому контексті, 2010.
 • Глобальні виклики і завдання державного управління (на прикладі Франції), 2009.
 • Ksztaltowanie pozicji Ukrainy w gospodarcee uropejskiej / Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina, 2009.
 • Позиціонування України у європейській економіці / У колективній українсько-польській монографії «Конвергенция экономических моделей Польши и Украины», 2008.
 • Цивілізаційно-ментальне підґрунтя процесів монополізації у світовій та національних економіках, 2007.
 • Виклики глобалізації і загальнонаціональна ідея, 2006.
 • Національна мобілізаційна модель економічного розвитку як відповідь на виклики глобалізації, 2006.
 • Соціальний компонент формування конкурентоспроможності в умовах глобалізації, 2006.
 • Глобальні виклики і мобілізаційні моделі, 2005.
 • Автаркія і домінування в контексті глобалізаційних процесів, 2004.
 • Українська економічна модель розвитку: підстави для оптимізму, 2004.
 • Економічний націоналізм як методологічна основа мобілізаційної моделі розвитку, 2003.
 • Глобализация как модель трансформации цивилизационных пространств / В коллективной монографии ИМЭМО НАН Украины: Цивилизационные модели современности и их исторические корни, 2002.
 • Шляхи розвитку національних економік у глобальному середовищі / В колективній монографії: Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації, 2002.
 • Теорії інвестицій / В: ЕЕ (Економічна енциклопедія). Том 3, 2002.
 • Історія економічних учень / Підручник, 2000.
 • Теорії інвестицій / Навчальний посібник, 2000.
 • Татаренко Н.О. Витоки етатизму економічної моделі розвитку Туреччини // в колективній монографії Україна – Туреччина : історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: Монографія / В.І. Сергійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: Укр. Письменник, 2014. – С. 115-128.
 • Татаренко Н.О. Засоби діагностики якості знань з економічної дипломатії. Практикум// Татаренко Н.О, Грущинська Н.М., Маштабей В.Я. та ін. – Київ: ДАУ, 2014 – 339 с.
 • Татаренко Н.О. Contemporary Models of Economic Diplomacy and Personnel Policy at the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine //Зовнішні справи: суспільно-політичний журнал / засновник МЗС України, ДАУ при МЗС України. – К., 2014. – №7. - С. 32-35.
 • Татаренко Н.О. Сучасна модель економічної дипломатії та кадрова політика МЗС України // Зовнішні справи: суспільно-політичний журнал / засновник МЗС України, ДАУ при МЗС України. – К., 2014. – №7. - С. 28-31.
 • Татаренко Н.О. Реструктуризація глобального простору і завдання економічної дипломатії// Стратегія розвитку України: наук. журнал – К.: НАУ, 2014. – №2. – С. 3-7.
 • Татаренко Н.О. Хвиля лібералізації в Туреччині, як чинник відродження етатизму //Стратегія розвитку України: наук. журнал – К.: НАУ, 2014. – №3.
 • Татаренко Н.О. Туреччина: модернізаційні проекти і етатизм// Науковий вісник Дипломатичної академії України при МЗС України – К.: ДАУ, 2014. – №21.