Зміст і завдання реорганізації Дипломатичної академії України при МЗС України

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 920 «Про реорганізацію Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України» передбачено її перетворення у Державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ».

Зазначена реорганізація здійснюється з метою перетворення згаданого вищого навчального закладу в сучасний центр підвищення кваліфікації співробітників дипломатичної служби України шляхом організації низки актуальних навчальних програм, які мають відповідати сучасним вимогам і сприяти розвитку практичних навичок працівників дипломатичної служби.

Програмою реорганізації Академії передбачено посилення міжнародної складової підготовки дипломатів. З цією метою керівництвом Академії проводяться переговори з цілою низкою зарубіжних партнерів, зокрема: PDP – Програмою професійної підготовки офісу зв’язку НАТО в Україні, American Councils, G.C.Marshall Center, Aspen Institute, Дипломатичними академіями Британії, Естонії, Туреччини, Австрії, Німеччини, відповідними установами США, Австралії та низки інших країн, які готові надати методичну підтримку та грантову допомогу Академії. За партнерської допомоги планується впровадження у практику навчання програм взаємного стажування, проведення конференцій, круглих столів, семінарів. Провідними світовими інституціями з вивчення іноземних мов, зокрема Британською Радою, на базі Академії буде створено сучасний Центр вивчення іноземних мов. За їхньої допомоги здійснюватиметься також тестування рівня володіння іноземними мовами за міжнародними стандартами.

Разом з тим, реорганізація Академії передбачає, що із її статутних завдань будуть вилучені такі сфери діяльності як підготовка магістрів, аспірантів і докторантів зі спеціальностей 07.00.02 та 032 – Всесвітня історія та 23.00.04 та 052 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. У зв’язку з цим 30 червня 2017 року припиняється робота аспірантури Дипломатичної академії України при МЗС У країни.

Керівництвом Академії ведеться інтенсивна робота і вживаються усі необхідні заходи комплексного вирішення цієї проблеми – переведення на навчання до інших вищих навчальних закладів України аспірантів Академії разом з їхніми науковими керівниками.