ДО ВІДОМА ВСТУПНИКІВ 2016 РОКУ!

Державний замовник – МЗС України – проінформувало Дипломатичну академію України при МЗС України, що ухвалено рішення про призупинення розміщення державного замовлення на підготовку магістрів і науково-педагогічних кадрів на 2016/2017 навчальний рік, а також прийом слухачів за контрактом.

«ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДИПЛОМАТИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ»

Додатки 1-3 до Правил прийому

Вартість навчання в Дипломатичній академії України при МЗС України за спеціальністю «055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  за освітньою програмою «Зовнішня політика» з відповідними спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», для осіб, що вступають до Академії у 2016/2017 навчальному році становить 69 600,00 (шістдесят дев’ять тисяч шістсот грн. 00 коп.). Вартість навчання вказана за весь період навчання (два роки) в Академії.

Лист МОН України від 05.02.2016 № 1/9-64 «Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Вступні іспити: