Вищі курси іноземних мов

Вищі курси іноземних мов Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України (далі – ВКІМ) є структурним підрозділом Дипломатичної академії України при МЗС України (далі – ДАУ).

Курси іноземних мов вперше було засновано “Приказом по Управлению делами Народного Коммиссариата Иностранных дел” №71 від 6 липня 1921 року.

1 січня 1945 року організовано 3- річні курси по вивченню іноземних мов “з метою підвищення кваліфікації та досконального вивчення іноземних мов співробітниками Народного Комісаріату Закордонних справ УРСР”.

7 вересня 1990 року наказом №102 Курси іноземних мов МЗС УРСР прирівнено до Вищих навчальних закладів, а педагогічний стаж викладачів – до науково-педагогічного стажу викладачів Вищих навчальних закладів.

З 1 січня 2004 року ВКІМ функціонують у складі ДАУ згідно з наказом №187 МЗС України від 3 жовтня 2003 року.

 Основними завданнями ВКІМ є:

  • організація і забезпечення ефективного, професійно-орієнтованого підвищення кваліфікації та удосконалення знань іноземних мов без відриву від виробництва працівників системи органів дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів, інших категорій слухачів – на договірній основі;
  • організація методичної допомоги слухачам у їх самостійній роботі з підвищення кваліфікації з іноземних мов;
  • проведення атестації мовних знань слухачів шляхом прийому кваліфікаційних іспитів з метою встановлення надбавки до посадового окладу за знання іноземної мови;
  • розробка спільно з МЗС України базових вимог до мовного рівня підготовки працівників дипломатичної служби України;
  • організація співбесід для визначення рівня мовної підготовки кандидатів для зарахування на проходження підвищення кваліфікації з іноземних мов, для допуску до складання кваліфікаційних іспитів на ВКІМ та для участі у конкурсі на зайняття посад працівників центрального апарату і закордонних установ МЗС України;
  • визначення у встановленому порядку стратегії та основних напрямів діяльності ВКІМ.

Підвищення кваліфікації з іноземних мов працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин на ВКІМ здійснюється за спеціальними програмами: початковий рівень володіння іноземними мовами (1 рік), функціональний рівень володіння іноземними мовами (2 роки), оперативний рівень володіння іноземними мовами (3 роки), професійний рівень володіння іноземними мовами та експертний рівень володіння іноземними мовами. Програми розроблені з урахуванням особливостей мовної підготовки працівників центрального апарату Міністерства та закордонних установ України.

Станом на 1 січня 2012 року на ВКІМ працюють: 23 викладачів (з них 12 – штатних, 9 – сумісників, 2 – погодинників. З них: 4 – кандидати наук, у тому числі 2 – доценти, 17 – старші викладачі і 2 – викладачі), методист, завідуючий кабінетом технічних засобів навчання та старший лаборант.

За період функціонування ВКІМ для працівників дипломатичної служби було забезпечено викладання 21 іноземної мови: англійська, арабська, болгарська, іспанська, італійська, китайська, корейська, німецька, новогрецька, перська, польська, португальська, румунська, сербська, словацька, турецька, французька, хорватська, чеська, шведська, японська.

Протягом навчального року на ВКІМ вивчають іноземні мови в середньому 400 слухачів і близько 700 проходять співбесіди та отримують мовні характеристики для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад в центральному апараті і закордонних дипломатичних установах та для зарахування до кадрового резерву МЗС України.

Для проведення співбесід, практичних занять, консультацій та приймання іспитів ВКІМ запрошують професорсько-викладацький склад з інших вищих навчальних закладів за трудовими угодами з 25 іноземних мов: азербайджанської, білоруської, болгарської, вірменської, гінді, грузинської, івриту, індонезійської, китайської, корейської, литовської, македонської, нідерландської, норвезької, новогрецької, перської, португальської, сербської, словацької, угорської, урду, хорватської, чеської, шведської, японської.

Навчальний процес на ВКІМ забезпечується завдяки наявності чітко визначених програм навчання, підручників, відео- та аудіо-матеріалів, посібників, а також використанню сучасних технічних засобів навчання. Викладачі ВКІМ активно застосовують новітні методики викладання іноземних мов з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

ДИРЕКТОР:

ПЛЕСКАЧОВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

Тел.: (044) 238 15 59, (044) 238 15 60

Тел./факс: (044) 238 18 76